Tauron szacuje, że miał 194 mln zł zysku netto w IV kw. 2017 r.Warszawa, 13.02.2018 (ISBnews) - Tauron Polska Energia szacuje, że w IV kwartale 2017 r. wypracował 194 mln zł zysku netto przy 4 545 mln zł przychodów, poinformowała spółka. Zysk netto za całly 2017 r. szacowany jest na 1 388 mln zł, przy przychodach ze sprzedaży 17 416 mln zł, dodano.

"Istotne czynniki mające wpływ na wyniki IV kwartału 2017 r. (w porównaniu z IV kwartałem 2016 r.): przychody finansowe z tytułu dodatnich różnic kursowych od zadłużenia denominowanego w euro, co wpłynęło na zwiększenie wyniku finansowego brutto Grupy Tauron w IV kwartale 2017 r. o 120 mln zł" - czytamy w komunikacie.

W IV kwartale 2016 r. ujęcie różnic kursowych od zadłużenia denominowanego w euro wpłynęło na zmniejszenie wyniku finansowego brutto grupy o 16 mln zł, zaznaczono.

Tauron rozwiązał części rezerwy w wysokości 14 mln zł na poczet ewentualnych kar nakładanych przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki, podano także.

Grupa poinformowała również o zwiększeniu stanu rezerw:
"- utworzenie rezerwy w wysokości 55 mln zł na wypłatę premii jednorazowej dla pracowników (w tym segmenty: wydobycie: 14 mln zł, wytwarzanie: 11 mln zł, dystrybucja: 23 mln zł, sprzedaż 1 mln zł, pozostałe 6 mln zł),
- zwiększenie o 26 mln zł rezerwy z tytułu potencjalnych opłat związanych ze służebnością przesyłu (segment dystrybucja),
- zwiększenie o 17 mln zł rezerw aktuarialnych z tytułu kosztów przeszłego zatrudnienia (segment wydobycie),
- zwiększenie o 27 mln zł rezerwy z tytułu potencjalnego wzrostu podatku od nieruchomości dotyczącego majątku sieciowego (segment Dystrybucja)" - czytamy dalej.

Według szacunków w IV kwartale 2017 r. EBITDA Grupy Tauron wyniosła 667 mln zł, EBITDA segmentu wydobycie: (41) mln zł; segmentu wytwarzanie: 78 mln zł; segmentu dystrybucja: 488 mln zł a segmentu sprzedaż: 150 mln zł, podano także.

EBIT (zysk operacyjny)w IV kwartale wyniósł 225 mln zł, a capex: 1 257 mln zł, wymieniono również.

"Dług netto na dzień 31 grudnia 2017 r: 8 047 mln zł; wskaźnik dług netto/EBITDA na dzień 31 grudnia 2017 r.: 2,3" - czytamy dalej.

Produkcja węgla handlowego w IV kw. wyniosła: 1,8 mln ton (6,4 mln ton w całym roku. Sprzedaż węgla handlowego to1,8 mln ton w IV kwartale i 6,8 mln ton w 2017 r. Produkcja energii elektrycznej brutto wyniosła 4,4 TWh przy 18,4 TWh za cały rok, a produkcja ciepła: 4,3 PJ przy 12,2 PJ za cały rok. Dystrybucja energii elektrycznej ukształtowała się na poziomie 13,1 TWh (w tym do odbiorców końcowych: 12,6 TWh) w IV kwartale i odpowiednio 51,4 TWh i 49,1 TWh w całym roku. Sprzedaż detaliczna energii elektrycznej wyniosła 9,4 TWh przy wynili 34,9 TWh za cały rok.

Tauron Polska Energia wg. szacunków miał w 2017 r. 3 544 mln zł EBITDA przy czym na segment wydobycie przypadło (83) mln zł, segment wytwarzanie: 464 mln zł. segment dystrybucja: 2 283 mln zł, a segment sprzedaż: 841 mln zł, podano w raporcie.

EBIT za 2017 r. wg. szacunków wyniósł 1 805 mln zł, a capex: 3 474 mln zł, dodano.

Tauron Polska Energia S.A. jest spółką holdingową w grupie kapitałowej, która zajmuje się wydobyciem węgla, wytwarzaniem, dystrybucją i sprzedażą energii elektrycznej oraz ciepła. Jest notowana na GPW od 2010 r. Grupa Tauron obejmuje swoim działaniem 18% powierzchni kraju i jest największym dystrybutorem energii w Polsce oraz jednym z największych podmiotów gospodarczych w kraju. W skład grupy wchodzą m.in. Tauron Wydobycie, Tauron Wytwarzanie, Tauron Ekoenergia, Tauron Ciepło, Tauron Dystrybucja, Tauron Sprzedaż oraz Tauron Obsługa Klienta. Spółka jest notowana na GPW od 2010 r.

(ISBnews)