Zysk operacyjny wyniósł wstępnie 620 mln zł w IV kw.  wobec 1 050 mln zł zysku rok wcześniej. EBITDA wyniosła 1,29 mld zł wobec 1,71 mld zł rok wcześniej. Skonsolidowany wynik EBITDA skorygowany o wpływ odpisów aktualizujących majątek trwały wyniósł 1,84 mld zł wobec 1,83 mld zł rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły wstępnie 10 970 mln zł w IV kw. 2017 r. wobec 10 150 mln zł rok wcześniej.

W okresie I-IV kw. 2017 r. spółka miała wstępnie 2 900 mln zł skonsolidowanego zysku netto w porównaniu z 2 350 mln zł zysku rok wcześniej, przy przychodach ze sprzedaży w wysokości 35 860 mln zł w porównaniu z 33 200 mln zł rok wcześniej. EBITDA wyniosła 6,55 mld zł wobec 5,97 mld zł rok wcześniej. Skonsolidowany wynik EBITDA skorygowany o wpływ odpisów aktualizujących majątek trwały wyniósł 6,98 mld zł wobec 6,81 mld zł rok wcześniej.

Prezentowane wielkości mają charakter szacunkowy i mogą ulec zmianie. Powyższe wyniki będą podlegać jeszcze weryfikacji przez biegłego rewidenta. Publikacja raportu okresowego za 2017 rok nastąpi w dniu 14 marca 2018 roku, zaznaczono także.

PGNiG jest obecne na warszawskiej giełdzie od 2005 r. Grupa zajmuje się wydobyciem gazu ziemnego i ropy naftowej w kraju, importem gazu ziemnego do Polski, magazynowaniem gazu w podziemnych magazynach gazu, dystrybucją paliw gazowych, a także zagospodarowaniem złóż gazu ziemnego i ropy naftowej w kraju i za granicą oraz świadczeniem usług geologicznych, geofizycznych i poszukiwawczych w Polsce i za granicą.

(ISBnews)