"W styczniu 2018 spółka osiągnęła kolejny rekord, przewożąc ponad milion ton towarów" - dodaje PKP LHS.

Spółka poinformowała, że największy wzrost w 2017 roku nastąpił w przewozach węgla kamiennego. Wzrosty odnotowano również w transporcie minerałów surowych i przetworzonych, w tym soli drogowej oraz minerałów wapiennych i kwarcytu, których przewozy realizowane są na potrzeby przemysłu hutniczego w Polsce i na Ukrainie. Spółka odnotowała również zwiększony import pasz dla zwierząt oraz eksport nawozów mineralnych.

"Warto odnotować, że spółka skompensowała znaczny spadek wolumenu przewożonej rudy żelaza wzrostami w innych towarach, wypracowując ok. 45-proc. wskaźnik udziału rudy żelaza w przewozach ogółem, w poprzednich latach wskaźnik ten kształtował się na poziomie ok. 50 proc." - poinformowała PKP LHS. (PAP)

autor: Łukasz Pawłowski

edytor: Jacek Ensztein