MAEA zaprezentowała swoje ustalenia w kwartalnym raporcie, w którym stwierdziła również, że ilość ciężkiej wody zgromadzonej przez Iran, według stanu na 11 lutego, wynosi 117,9 ton, czyli poniżej ustalonego limitu 130 ton. W listopadzie irańskie zasoby ciężkiej wody wynosiły 114,4 ton.

Limity dotyczące zasobów ciężkiej wody i poziomu wzbogacenia uranu wynikają z zawartego w 2015 r. porozumienia w sprawie irańskiego programu nuklearnego i mają zapobiec uzyskaniu przez Iran zdolności do wyprodukowania bomby atomowej. Ostatnio USA nasiliły naciski na rzecz rewizji porozumienia, twierdząc, że nie gwarantuje ono dostatecznie tego, że charakter irańskiego programu nuklearnego pozostanie pokojowy. Iran odrzuca możliwość renegocjacji umowy i zarzuca USA blokowanie implementacji zapisów dotyczących zniesienia sankcji gospodarczych.

MAEA stwierdziła również, że Iran poinformował ją o swoim planie budowy nowych reaktorów atomowych dla okrętów wojennych. Prezydent Iranu Hasan Rowhani już w 2016 r. sygnalizował taką możliwość, w odpowiedzi, jak twierdził, na naruszenia porozumienia nuklearnego przez USA. MAEA zwróciła się do Iranu o dodatkowe wyjaśnienia dotyczące tej zapowiedzi, ale nie otrzymała jeszcze żadnej odpowiedzi.

Nowa zapowiedź budowy reaktorów atomowych na potrzeby marynarki wojennej może być odpowiedzią na zintensyfikowanie amerykańskich działań na rzecz renegocjowania porozumienia nuklearnego. Iran nie godzi się na to i również grozi wycofaniem się z umowy, zarzucając USA blokowanie zakończenia międzynarodowego bojkotu Iranu przez instytucje finansowe. (PAP)