Regionalna Izba Obrachunkowa stwierdziła, że przyjęcie uchwały budżetowej z poprawkami radnych spowodowało naruszenie artykułu 229 ustawy o finansach publicznych. „Niezgodność ta polega na rozbieżności poziomu wydatków, dochodów, przychodów i deficytu zapisanych w planie budżetu miasta z poziomem tych kwot w Wieloletniej Prognozie Finansowej przyjętej przez radnych w grudniu 2017 roku” - wyjaśniła Monika Stanikowska z Kancelarii Prezydenta Radomia. Dodała, że radomscy radni mają czas na wprowadzenie stosownych korekt do 22 marca. W przypadku niezastosowania się do zaleceń RIO - zaznaczyła Stanikowska - organ ten sam zdecyduje o wprowadzeniu stosownych zmian w budżecie miasta na rok bieżący.

„Od początku ostrzegałem, że wprowadzenie chaosu w pracach nad budżetem nie skończy się dobrze (…). Radni będą musieli naprawić swoje błędy, bo miasto musi mieć budżet zgodny z przepisami prawa” – ocenił decyzję RIO prezydent Radomia Radosław Witkowski. To na jego prośbę Regionalna Izba Obrachunkowa przyjrzała się zapisom uchwały budżetowej podjętej pod koniec stycznia. Witkowski skierował do RIO wniosek o uchylenie uchwały budżetowej na 2018 r. w części dotyczącej planu wydatków.

Była to jego odpowiedź na poprawki złożone i przegłosowane przez opozycję, mającą większość w Radzie Miejskiej. Chodzi o wydatki m.in. na zakup przez gminę gruntów pod budowę ulic, utrzymanie w czystości działek gminnych i chodników, konserwację urządzeń na placach zabaw i ławek w parkach, zimowe utrzymanie dróg i zieleni w pasach drogowych oraz modernizację oświetlenia ulic. Zdaniem prezydenta Radomia niektóre zapisy uchwały budżetowej nie tylko szkodzą mieszkańcom, ale też naruszają przepisy kilku ustaw i narażają miasto na dodatkowe koszty.

Problemy prezydenta Radomia zaczęły się pod koniec ub. roku, kiedy troje radnych Platformy Obywatelskiej, z której wywodzi się także Witkowski, odeszło z klubu PO i zasiliło szeregi opozycji. Radni PiS, SLD i Bezpartyjni Radom (w większości b. radni PO) w połowie stycznia odrzucili większością głosów zaproponowany przez Witkowskiego projekt budżetu na ten rok. Po raz drugi do głosowania nad budżetem przystąpiono pod koniec stycznia. Dzięki posiadanej większości głosów radni opozycji wprowadzili szereg zmian i w takim kształcie podjęli uchwałę budżetową.

Na nadzwyczajnej sesji, która odbyła się w ub. tygodniu, prezydent Radomia próbował przeforsować zmiany w budżecie miasta. Radni odrzucili jednak wszystkie projekty uchwał. Nie zgodzili się m.in. na dodatkowe pieniądze na odśnieżanie, oświetlenie ulic czy wykup gruntów. (PAP)

autor: Ilona Pecka