W lutym 2018 r. Indeks Optymizmu Przedsiębiorców przyjął wartość 115,4 pkt w zakresie oceny bieżącej sytuacji biznesowej, wobec 111,5 pkt w styczniu.

Polepszeniu uległa również prognoza sytuacji przyszłej w perspektywie najbliższych 6 miesięcy – wzrosła ona ze 121,2 pkt w poprzednim miesiącu do 124,6 pkt w lutym.

"Po 4-miesięcznym okresie spadków głównych wskaźników Indeksu Optymizmu Przedsiębiorców, powróciły wzrosty. Poprawa oceny zmian klimatu koniunktury biznesowej dotyczy zarówno sytuacji bieżącej, jak i przyszłej. Wartości obu podstawowych składowych Indeksu osiągnęły najwyższy poziom od grudnia ubiegłego roku, notując zarazem najszybszy wzrost od września 2017 r. Zwiększył się również odsetek firm planujących nowe inwestycje oraz podnoszenie poziomu zatrudnienia" - napisano w komentarzu.

"Głównym motorem wzrostu wskaźników są przedsiębiorstwa przemysłowe, podczas gdy nastawienie firm z sektora finansowego i transportowego pozostaje bardziej neutralne. Kontynuacja wzrostów w kolejnych miesiącach będzie oznaczać odwrócenie utrzymującego się od IV kw. ubiegłego roku trendu pogarszania się ocen klimatu koniunktury gospodarczej wśród uczestniczących w badaniu podmiotów gospodarczych" - dodano. (PAP Biznes)