"Jest to pomoc dla małych i średnich przedsiębiorstw z sektora okrętowego. Chcemy, by jak najciekawsze projekty mogły zostać zrealizowane. Myślę, że będą to projekty zmierzające do podnoszenia innowacyjności i konkurencyjności" – powiedział w środę dziennikarzom marszałek województwa zachodniopomorskiego Olgierd Geblewicz.

O wsparcie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego będą się mogli ubiegać przedsiębiorcy zajmujący się budownictwem okrętowym, naprawą, konserwacją, przebudowami statków, konstrukcji pływających i ruchomych, a także produkcją i dostarczaniem wyposażenia okrętowego oraz części statków. Jak wyjaśnił Geblewicz, wcześniej wsparcie sektora stoczniowego ze środków RPO nie było możliwe.

"Przemysł okrętowy był wyłączony ze wsparcia funduszami unijnymi. Dopiero w roku 2014 zmieniły się przepisy" – powiedział Geblewicz. Jak wyjaśnił, Komisja Europejska dopuściła wtedy możliwość regionalnej pomocy inwestycyjnej dla sektora stoczniowego w perspektywie finansowej 2014-2020 jedynie na podstawie wytycznych w sprawie krajowej pomocy regionalnej. Marszałek województwa dodał, że w 2015 r. Zarząd Województwa Zachodniopomorskiego przekazał do Ministerstwa Rozwoju postulat stworzenia przez resort notyfikowanego programu pomocowego; tego typu projekty muszą bowiem uzyskać notyfikację Komisji Europejskiej.

"Dwa lata, od 2015 r., trwał proces negocjacji z Komisją Europejską celem uzyskania notyfikacji tego programu. Minister Rozwoju zaprosił do tych prac także województwo pomorskie" - powiedział Geblewicz.

W sierpniu 2016 r. poddano konsultacjom społecznym przygotowany projekt rozporządzenia ministra rozwoju ws. udzielania regionalnej pomocy inwestycyjnej dla mikroprzedsiębiorców, małych i średnich przedsiębiorców na inwestycje w zakresie budownictwa okrętowego w ramach regionalnych programów operacyjnych na lata 2014-2020. 1 marca 2017 r. program pomocowy został przekazany Komisji Europejskiej.

15 stycznia br. Komisja Europejska poinformowała o zatwierdzeniu programu regionalnej pomocy inwestycyjnej dla małych i średnich przedsiębiorstw w sektorze stoczniowym w województwach zachodniopomorskim oraz pomorskim. Wsparcie wyniesie ok. 79 mln złotych. Województwo zachodniopomorskie ma otrzymać 60 mln zł, pomorskie – 19 mln zł.

"Dzięki temu zakładamy, że będzie możliwe wsparcie około 30 projektów inwestycyjnych, ponieważ poziom wsparcia będzie wynosił około 2 mln zł dla poszczególnych projektów, dla poszczególnych firm" – poinformował Geblewicz.

Rozporządzenie w sprawie pomocy dla przedsiębiorców z branży okrętowej w ramach RPO na lata 2014-2020 podpisał minister inwestycji i rozwoju Jerzy Kwieciński. Czeka ono na publikację w Dzienniku Ustaw.

Do końca czerwca br. Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego ma ogłosić konkurs, w którym na inwestycje wspierające rozwój regionalnych specjalizacji oraz inteligentnych specjalizacji zostanie przeznaczone blisko 40 mln zł. Mają też być prowadzone konsultacje z przedstawicielami branży okrętowej.(PAP)

autor: Elżbieta Bielecka