Zasadnicze pensje najważniejszych osób w państwie wahają się w granicach 10-12,4 tys. zł brutto. Do tego dochodzą jednak liczne dodatki, które znacznie podnoszą ich zarobki.

Wynagrodzenia ministrów, premiera i prezydenta są ustalane na podstawie ustawy z dnia 31 lipca 1981 r. o wynagrodzeniu osób zajmujących kierownicze stanowiska państwowe oraz rozporządzenie Prezydenta RP z dnia 25 stycznia 2002 r. w sprawie szczegółowych zasad wynagradzania osób zajmujących kierownicze stanowiska państwowe.

Z kolei wysokość pensji posłów jest definiowana przez ustawę z dnia 9 maja 1996 r. o wykonywaniu mandatu posła i senatora.

Ile zarabia poseł?

Poseł do Sejmu RP otrzymuje co miesiąc ok. 10 tys. zł (dokładnie 10 020,80 zł brutto). Tyle samo otrzymuje podsekretarz stanu.

Dodatkowo posłom przysługuje dieta parlamentarna, która stanowi 25 proc. uposażenia. Obecnie wynosi ona ok. 2,6 tys. zł brutto. Są to środki na pokrycie kosztów związanych z wydatkami poniesionymi w związku z wykonywaniem mandatu poselskiego na terenie kraju.

Ile zarabia minister?

Wynagrodzenia ministrów i premiera wylicza się na podstawie tzw. kwoty bazowej obowiązującej w danym roku i określonego dla danego stanowiska mnożnika. Zapisana w ustawie budżetowej kwota na ten rok to 1,8 tys. zł.

Minister zarabia 10 tys. zł brutto miesięcznie (czyli 5,6 razy kwota bazowa). Do tego dochodzi dodatek funkcyjny w wysokości 2,7 tys. brutto. Członkom Rady Ministrów przysługują też m.in. dodatki stażowe czy nagrody jubileuszowe.

Ile zarabia premier?

Wynagrodzenie zasadnicze premiera to 11 tys. zł brutto (kwota bazowa pomnożona przez 6,2). Do tej kwoty doliczane są różne dodatki, np. dodatek funkcyjny (3,6 tys. zł) czy stażowy, który może sięgać nawet 20 proc. wynagrodzenia zasadniczego.

Niewiele mniej dostaje wicepremier. Jego miesięczna pensja to 10,2 tys. zł brutto (mnożnik 5,7) plus dodatek funkcyjny w wysokości 2,9 tys. zł.

Ile zarabia prezydent?

Zasadnicza pensja prezydenta RP to 12,4 tys. zł brutto (siedmiokrotność kwoty bazowej) plus dodatek funkcyjny wynoszący 5,3 tys. zł oraz dodatek za wysługę lat.

Prezydentowi, który ustępuje ze stanowiska, przysługuje odprawa. Jej wysokość to trzykrotność regularnej pensji. Na emeryturze dostaje 75 proc. zasadniczego wynagrodzenia.

>>> Czytaj też: Średnia pensja kontra mediana i dominanta, czyli ile tak naprawdę zarabiają Polacy