"Ustawa o funkcjonowaniu górnictwa węgla kamiennego pozwala nieodpłatnie przekazywać gminom nieruchomości i pozostałe składniki majątku pozyskane przez spółkę przy przejmowaniu kopalń, muszą one jednak być wykorzystywane na cele społeczne" - zaznaczył w środę prezes SRK Tomasz Cudny.

Do Spółki Restrukturyzacji Kopalń należy obecnie 10,2 tys. działek na 3,3 tys. hektarów oraz 4,3 tys. budowli i 4,4 tys. budynków w 73 gminach woj. śląskiego i zachodniej Małopolski.

W środę spółka przekazała samorządowi Rudy Śląskiej 2,6 ha. Na 50 działkach, o łącznej wartości ponad 3 mln zł, znajdują się drogi, ulice, chodniki i place. Gminie przekazano również budynek żłobka. Były to kolejne składniki majątku, przekazane przez SRK samorządom.

W ubiegłym roku spółka przekazała gminom: Trzebinia, Sosnowiec, Nowa Ruda, Wojkowice i Godów grunty o łącznej powierzchni prawie 30 ha i wartości rynkowej 5,6 mln zł. Od początku tego roku grunty o wartości 1,3 mln zł otrzymał też samorząd Piekar Śląskich. Kolejne tereny, na których znajdują się linie oświetleniowe i elektroenergetyczne, trafią niebawem do Czechowic–Dziedzic. Natomiast gmina Miedźna otrzyma 42 działki z rurociągami, którymi dostarczana jest woda do osiedli w miejscowości Wola.

Do przekazania samorządowi przygotowywane są także nieruchomości poprzemysłowe byłej kopalni Anna w Pszowie, a gmina Brzeszcze otrzyma nieruchomości położone w Przecieszynie. Wstępne rozmowy dotyczące kolejnych transakcji trwają z samorządowcami z Tychów i Rybnika.

Prezes Cudny podkreślił, że miasta najlepiej wiedzą, jak zagospodarowywać otrzymane tereny. Przepisy wymagają jednak, by przekazywane nieodpłatnie przez SRK działki przez 10 lat pełniły funkcje określone w umowie.

"Jeśli miasto w tym okresie sprzeda teren, to pieniądze z takiej transakcji trafią do SRK. Mamy zatem gwarancję, że tereny te zgodnie z ustawą będą przeznaczone na cele społeczne" - wyjaśnił prezes SRK.

Od 2015 r. do SRK trafiło w sumie 13 kopalń lub tzw. ruchów górniczych: Makoszowy, Brzeszcze (produkcyjną część kopalni wraz z częścią załogi przejęła później grupa Tauron), Centrum, Mysłowice, Kazimierz-Juliusz, Boże Dary, Anna, Pokój 1, Rozbark V, Jas-Mos, Krupiński, Wieczorek 1 i Śląsk. Blisko 9 tys. z ok. 12,7 tys. przejętych przez SRK pracowników skorzystało z osłon socjalnych – urlopów górniczych i odpraw. Na osłony dla odchodzących górników spółka otrzymała w latach 2015–2017 prawie 850 mln zł dotacji z budżetu państwa.

Zgodnie z zapowiedziami Polskiej Grupy Górniczej, do końca marca do SRK ma być przekazana pozostała część katowickiej kopalni Wieczorek. Nie zapadły natomiast decyzje, czy do SRK trafi ostatecznie także kopalnia Sośnica w Gliwicach (zakład realizuje program naprawczy) i część Ruchu Rydułtowy kopalni ROW (resort energii zapowiedział niedawno korektę planów dotyczących tego zakładu).

>>> Czytaj też: LOT w Warszawie, reszta do Radomia. Resort chce zmusić tanie linie do wyprowadzki ze stolicy