We wcześniejszym raporcie kwartalnym bank podał, że jego skonsolidowany zysk netto wyniósł także 1 091,53 mln zł.

Wynik z tytułu odsetek wyniósł 3 135,66 mln zł wobec 2 832,84 mln zł rok wcześniej. Wynik z tytułu prowizji i opłat sięgnął 992,16 mln zł wobec 906,45 mln zł rok wcześniej.

Aktywa razem banku wyniosły 131,42 mld zł na koniec 2017 r. wobec 133,74 mld na koniec 2016 r. 

W ujęciu jednostkowym zysk netto w 2017 r. wyniósł 1 089,7 mln zł wobec 1 219,34 mln zł zysku rok wcześniej. 

mBank (dawniej BRE Bank) należy do czołówki uniwersalnych banków komercyjnych w Polsce. Strategicznym akcjonariuszem mBanku jest niemiecki Commerzbank. Bank jest notowany na GPW w 1992 roku. 

(ISBnews)