"Ostatnie tygodnie pokazały, że notowania złotego w dużym stopniu zależą od trendu na rynku EUR/USD oraz globalnego nastroju. W tym tygodniu za granicą zaplanowane są kolejne ważne wydarzenia (decyzja EBC, miesięczny raport z rynku pracy USA), które mogą wpłynąć na krajową walutę" - napisano w raporcie BZ WBK.

Decyzję po marcowym posiedzeniu EBC ogłosi w czwartek o 13.45. W piątek o 14.30 w USA zostanie opublikowany miesięczny raport z rynku pracy, który zawiera m.in. informację o liczbie nowych miejsc pracy i stopie bezrobocia.

"Obok czynników globalnych, złoty może być pod wpływem wyniku posiedzenia RPP. Członkowie Rady będą dysponować nową projekcją CPI i PKB i naszym zdaniem prognozy inflacji mogą zostać zrewidowane w dół wzmacniając gołębią retorykę RPP i ciążąc złotemu. Ważne poziomy dla EUR/PLN to strefa oporu na 4,19-4,20 i wsparcie na 4,163 (kolejne na 4,145)" - napisali ekonomiści BZ WBK.

Posiedzenie RPP odbędzie się w 6-7 marca. Większość ekonomistów ankietowanych przez PAP Biznes spodziewa się utrzymania bez zmian stóp proc. do końca 2018 r. W komunikacie po posiedzeniu zostaną przedstawione główne założenia nowej projekcji NBP.

Ekonomiści BZ WBK zwrócili uwagę, że EUR/PLN wzrósł drugi tydzień z rzędu i zbliżył się do lokalnego szczytu na 4,20.

"Presję na złotego wywierał mocny dolar oraz niestabilny nastrój na globalnym rynku. USD/PLN odbił przejściowo do 3,45 z 3,37 zbliżając się do tegorocznego szczytu. Krajowa waluta straciła też nieco do franka i zyskała do funta" - napisali.

RYNEK DŁUGU

"Kończymy tydzień mocnymi spadkami rentowności, mocniejszymi nawet niż na rynkach bazowych. Czynniki krajowe wspierały polskie obligacje, wśród nich zapowiedź niższych potrzeb pożyczkowych w 2018 r. oraz ogłoszenie niższej podaży na marzec. RPP prawdopodobnie potwierdzi, że stopy proc. pozostaną bez zmian przez dłuższą część 2019 r. Jest apetyt na polskie obligacje, które oferują wyższą rentowność niż benchmarki w regionie, np. na Węgrzech" - powiedział Arkadiusz Urbański, analityk rynku długu w Banku Pekao.

"Poziomy, które obserwujemy mogą okazać się najniższymi w tym roku. Po okresie stabilizacji raczej będą rosły. Na rynkach bazowych trwa korekta w trendzie wzrostowym na treasuries, ale w dalszej części roku rentowności będą rosły ze względu na przyspieszenie cyklu podwyżek stóp proc. w USA" - dodał.

W marcu MF planuje jedną aukcję zamiany obligacji i jeden przetarg sprzedaży z podażą 3-5 mld zł.

W lutym pierwotnie planowano dwie aukcje sprzedaży z podażą po 3-6 mld zł na każdej, jednak ostatecznie resort ograniczył maksymalną ofertę do 5 mld zł na pierwszym przetargu i 4 mld zł na drugim. Łącznie MF sprzedał w lutym dług za 9,8 mld zł, uwzględniając 800 mln zł na przetargu uzupełniającym.

Minister finansów Teresa Czerwińska poinformowała w ubiegłym tygodniu, że w pierwszym kwartale MF ograniczył podaż długu w porównaniu z tym samym okresem zeszłego roku i nie wyklucza podobnych ograniczeń w kolejnych kwartałach.

piątek piątek czwartek
16.35 9.40 17.00
EUR/PLN 4,1926 4,1919 4,1872
USD/PLN 3,4029 3,4175 3,4375
CHF/PLN 3,6344 3,6388 3,6253
EUR/USD 1,2321 1,2266 1,2181
PS0420 1,62 1,62 1,61
PS0123 2,52 2,56 2,56
WS0428 3,27 3,28 3,29

Maciej Jaszczuk (PAP Biznes)