Jak poinformowało w piątek biuro prasowe katowickiego magistratu, choć tamtejsi radni przyjmując odpowiednią uchwałę zadeklarowali zabezpieczenie na ten rok w budżecie 20 mln zł, kwotę tę zwiększyły oszczędności wynikające z realizacji projektów z poprzedniej edycji budżetu obywatelskiego.

Najważniejszą wprowadzoną na 2018 r. zmianą w budżecie obywatelskim jest zniesienie limitu wieku dla osób wybierających projekty do realizacji. „Podjąłem decyzję, że od września tego roku na projekty do budżetu obywatelskiego będzie mógł głosować każdy katowiczanin. Z jednej strony chcemy pokazać, że jesteśmy miastem przyjaznym rodzinom i doceniamy trud osób wychowujących dzieci” - powiedział, cytowany w piątkowej informacji katowickiego magistratu, prezydent miasta Marcin Krupa.

„Dlatego, przykładowo, rodzice rocznego maluszka będą mogli skorzystać z jego lub jej dodatkowych głosów” - wyjaśnił.

„Z drugiej strony zależy nam na budowaniu społeczeństwa obywatelskiego od najmłodszych lat. Rodzice mogą pokazać nawet przedszkolakowi, które projekty w danej dzielnicy można wybierać i wytłumaczyć, że od zaangażowania i głosu każdego z nas może zależeć czy w okolic powstanie plac zabaw czy zielony skwer. Natomiast w przypadku uczniów możemy mówić o bardzo świadomym i samodzielnym głosowaniu” - uznał Krupa.

Podobnie, jak w ubiegłym roku, do Budżetu Obywatelskiego można będzie zgłaszać projekty zadań publicznych należących do kompetencji gminy lub powiatu, które mają charakter ogólnomiejski i lokalny. Na pierwszą kategorię projektów przeznaczona została kwota 3 mln zł, a pozostałe środki rozdzielono na projekty dzielnicowe.

Prezydent Katowic zdecydował jednak m.in. o rozszerzeniu formuły nagród dla dzielnic, w których odnotuje się najwyższą frekwencję w głosowaniu. Zgodnie z tą zasadą dzięki frekwencji przekraczającej w ub. roku 35 proc., dzielnica Murcki otrzymała w tym roku dodatkowo ponad 130 tys. zł.

Dla wnioskodawców ułatwieniem powinna być możliwość składania wniosków drogą mailową. Utrzymane w mocy zostają zapisy o maksymalnej kwocie dla zgłaszanego projektu w wysokości 75 proc. kwoty przypadającej na daną dzielnicę. Dzięki niemu zwiększyła się liczba projektów wybranych do realizacji i w poprzedniej edycji wyniosła rekordowe 139.

Od 13 marca br. we wszystkich dzielnicach zostaną zorganizowane lokalne spotkania informacyjne, w czasie których mieszkańcy będą informowani o zmianach w procedurze budżetu obywatelskiego, będą mogli też pobrać materiały promocyjne i formularze zgłoszeniowe. Na terenie miasta będą też działały Dzielnicowe Punkty Informacyjne.

Po raz kolejny wnioskodawcy, którzy zgłaszają projekty lokalne, muszą być zameldowani w danej dzielnicy i poprzeć je przynajmniej 15 podpisami innych jej mieszkańców. Projekty ogólnomiejskie mogą składać osoby zameldowane w mieście, które zbiorą 45 podpisów innych katowiczan.

W procedurze na 2018 r. można zgłaszać zadania lokalizowane na terenach miejskich, gruntach wspólnot i spółdzielni mieszkaniowych, TBS, terenach Skarbu Państwa (w wieczystym użytkowaniu miasta, wspólnot i spółdzielni lub TBS) oraz na gruntach miejskich będących w wieczystym użytkowaniu wspólnot i spółdzielni lub TBS.

W głosowaniu, tak jak w ub. roku, każdy mieszkaniec będzie dysponował trzema punktami na projekty lokalne i trzema na ogólnomiejskie, które będzie można dowolnie rozdzielić na projekty w każdej z kategorii.

Procedura tegorocznego budżetu obywatelskiego ruszy jeszcze w marcu: od 12 marca do 11 maja będzie można składać projekty zadań. Głosowanie planowane jest na wrzesień. Akcja informacyjno–edukacyjna opiera się o dotychczasową stronę www.bo.katowice.eu.

Budżet obywatelski, zwany również partycypacyjnym to proces, w ramach którego mieszkańcy współdecydują o wydatkach publicznych w mieście w perspektywie kolejnego roku budżetowego.

Katowicki budżet obywatelski cieszy się coraz większą popularnością: w 2015 r. głosowało w nim ponad 17 tys. katowiczan, w 2016 r. ponad 30 tys., a we wrześniu ubiegłego roku - ponad 33 tys. osób

Dzięki temu w tym roku powstaną m.in. nowe place zabaw, 11 kolejnych stacji wypożyczania roweru miejskiego w siedmiu dzielnicach miasta, w dzielnicy Giszowiec kompleksowo zostanie zmodernizowane boisko, a w Podlesiu odbędzie się festyn integracyjny.(PAP)

autor: Mateusz Babak