"Polski rząd nie tylko intensywnie rozbudowuje sieć szerokopasmowego internetu, ale chce aktywnie włączać się w rozwój infrastruktury 5G, czyli zintegrowanej komunikacji wielokanałowej, której pilotaż niedługo rozpocznie się w Łodzi, oraz dołączyć do przemysłowych inicjatyw standaryzacyjnych, które dziś obejmują Niemcy, Francję i Włochy" - powiedziała minister.

5G to następna generacja mobilnych technologii telekomunikacyjnych, która umożliwi znaczne przyspieszenie transferu danych, co najmniej do 10 Gb/s i więcej, a także skróci opóźnienia w ich przekazywaniu.

Emilewicz przypomniała, że rok temu na targach Hannover Messe rozpoczął się dialog między organizacjami polskiego i niemieckiego przemysłu na temat architektury standaryzacyjnej europejskiej gospodarki cyfrowej. "Prace zapoczątkowane przez niemiecką Inicjatywę Przemysłu 4.0, które zaowocowały m.in. referencyjnym modelem architektury dla przemysłu 4.0 (RAMI 4.0), muszą mieć swoją kontynuację w wymiarze ogólnoeuropejskim" - powiedziała minister.

Jej zdaniem gospodarka cyfrowa, jak każda inna, potrzebuje swojej infrastruktury, bez której najciekawsze nawet innowacje nie mają szansy na rozpowszechnienie.

"W przypadku gospodarki cyfrowej tę infrastrukturę tworzy sieć telekomunikacyjna oraz standardy interoperacyjności urządzeń oraz wymiany danych. Wraz z dojrzewaniem czwartej rewolucji przemysłowej, rośnie rola państwa. Prawo regulujące wiele dziedzin działalności gospodarczej będzie musiało ulec daleko idącej modernizacji" - wskazała Emilewicz.

Dodała, że polski rząd, tworząc Sieć Badawczą Łukasiewicz, Fundację Platforma Przemysłu Przyszłości, a także czerpiąc z doświadczeń Instytutu Łączności, chce wesprzeć tworzenie "kręgosłupa" europejskiej gospodarki cyfrowej. Czyli europejskich architektur referencyjnych i standardów, "bez których nie będzie w przyszłości ani zaufanej przestrzeni komunikacji między maszynami w europejskich sieciach produkcyjnych, ani podróży autonomicznymi samochodami przez Europę, ani inteligentnych budynków w inteligentnej sieci energetycznej".

X Forum gospodarcze TIME to spotkanie europejskiego przemysłu cyfrowego organizowane przez organizacje przedsiębiorstw zrzeszonych w KIGEiT, PIIT i ZVEI. (PAP)

autor: Łukasz Pawłowski

edytor: Sonia Sobczyk