Pekao po raz ósmy przygotował raport o sytuacji mikro i małych firm, czyli przedsiębiorstw, w których pracuje nie więcej niż 49 osób. Mikro firmy zatrudniają do dziewięciu pracowników, a małe między 10 a 49 osób.

Jak przekonują autorzy, "z raportu wyłania się optymistyczny obraz gospodarki i sytuacji mikro i małych przedsiębiorstw, które zatrudniają w sumie prawie 5 mln osób".

"Przedsiębiorcy ocenili lepiej niż przed rokiem każde z ośmiu zagadnień będących przedmiotem badania nastrojów. Dobrze oceniana jest zarówno sytuacja firmy i perspektywy biznesu, jak i sytuacja gospodarcza. W tegorocznym badaniu ocena gospodarki była obszarem, który najbardziej zyskał w ocenie właścicieli firm w stosunku do poprzedniego badania. Różnica rok do roku wyniosła aż 10,5 punktu. Nie sprawdziły się zatem pesymistyczne oceny perspektyw z ubiegłorocznego badania" - mówił prezentując raport Styczyński, który w Pekao nadzoruje pion małych i średnich przedsiębiorstw.

Jak tłumaczył, sektor mikro i małych przedsiębiorstw stanowi 99 proc. firm, które w Polsce aktywnie działają - jest ich ok. 1 mln 900. Jeśli chodzi o skalę przychodów - to 1/3 wszystkich w sektorze przedsiębiorstw, a w przypadku inwestycji - praktycznie 1/4 wszystkich inwestycji firm w Polsce.

Z raportu wynika, że ogólny wskaźnik koniunktury w 2017 r. - czyli główny miernik nastroju przedsiębiorców - nie tylko wzrósł wobec 2016 r., ale był najwyższy w historii badań.

"W badaniach 2017 roku wskaźnik koniunktury jest na rekordowym poziomie. Dokładnie wyniósł 100,8 punktu. I to jest rekord, jeśli chodzi o całą historię naszych badań. Oznacza to, że przedsiębiorcy mikro i mali oceniają sytuację gospodarczą, swoje zatrudnienie, swoje firmy, swój wynik finansowy, oczekiwanie na zapłaty, dostęp do finasowania - najwyżej w historii" - powiedział wiceprezes. Wskaźnik może przyjmować wartości od 50 do 150, gdzie 50 oznacza "dużo gorzej", 75 – "gorzej", 100 – "ani lepiej, ani gorzej", 125 – "lepiej", a 150 – "dużo lepiej".

Zdaniem autorów raportu, wciąż bardzo wysoko oceniane jest zatrudnienie - w ubiegłorocznym badaniu ocenione najwyżej ze wszystkich obszarów.

"Wskaźnik zanotował niespotykany dotąd poziom, co było wynikiem rekordowo niskiego bezrobocia, sytuacji na rynku pracy i bardzo dobrej koniunktury" - podano.

Jak zaznaczono, wysoko oceniono także dostęp do finansowania zewnętrznego, "co idzie w parze z rosnącym odsetkiem firm korzystających z kredytu przy finansowaniu działalności". "W badaniu odnotowano bowiem rekordowy odsetek firm korzystających z kredytu obrotowego do finansowania działalności bieżącej – wyniósł on 28,3 proc. W tym aspekcie widać wyraźnie trend wzrostowy – w 2010 roku, gdy Pekao po raz pierwszy przeprowadziło badanie, z zewnętrznego finansowania korzystała tylko co piąta firma" - czytamy w raporcie.

Według Styczyńskiego analizując wyniki badań z ostatnich lat można zauważyć, że spada niechęć do zadłużania się, a firmy coraz bardziej dostrzegają zalety korzystania z kredytu bankowego. "Co ważne, badanie pokazuje, że dostęp do finansowania zewnętrznego nie stanowi znaczącej bariery dla mikro i małych przedsiębiorstw. Warto też zwrócić uwagę, że w inwestycjach systematycznie rośnie udział leasingu jako źródła finansowania środków trwałych" – dodał Styczyński.

Raport jest rezultatem wywiadów telefonicznych przeprowadzonych na przełomie września i października ub. z właścicielami 6900 mikro i małych przedsiębiorstw z całej Polski. Ankietowanych poproszono o odpowiedzi na 71 pytań, które dotyczyły m.in. oceny sytuacji gospodarczej, sytuacji finansowej firmy, zatrudnienia, a także obszarów takich jak inwestycje, eksport czy innowacyjność. W sumie uzyskano 400 tys. odpowiedzi.(PAP)

autor: Aneta Oksiuta

edytor: Anna Mackiewicz