Warszawa, 07.03.2018 (ISBnews) - Zarząd Banku Zachodniego WBK podjął uchwałę o zamiarze utworzenia banku hipotecznego w strukturach grupy pod nazwą BZ WBK Bank Hipoteczny, podała instytucja. Zgodę na powołanie i rozpoczęcie działalności banku hipotecznego musi wydać rada nadzorcza i regulator.
"Bank, w związku z utworzeniem banku hipotecznego uzyska stabilne, długoterminowe źródło finansowania dla kredytów hipotecznych banku, w postaci hipotecznych listów zastawnych. Utworzenie banku hipotecznego przyczyni się do zwiększenia stabilności i bezpieczeństwa grupy kapitałowej banku, a pośrednio może przyczynić się do zwiększenia stabilności i bezpieczeństwa całego sektora bankowego" - czytamy w komunikacie.
Utworzenie banku hipotecznego wymaga uzyskania zgody rady nadzorczej banku oraz uzyskania przez bank zgód regulacyjnych, tj. zezwoleń Komisji Nadzoru Finansowego na utworzenie banku hipotecznego oraz rozpoczęcie działalności przez bank hipoteczny, podano także.
BZ WBK Bank Hipoteczny będzie specjalizował się w obsłudze mieszkaniowych kredytów hipotecznych dla klientów indywidualnych, nabywał wierzytelności z tytułu mieszkaniowych kredytów hipotecznych dla klientów indywidualnych do swojego portfela w oparciu o strategiczną współpracę z bankiem, emitował hipoteczne listy zastawne.
Kapitał zakładowy banku hipotecznego będzie wynosił 22 mln zł, a jego jedynym akcjonariuszem będzie BZ WBK.
Pod koniec stycznia prezes BZ WBK Michał Gajewski informował, że bank złoży wkrótce do KNF wniosek o zgodę na utworzenie banku hipotecznego w ramach grupy.
Bank Zachodni WBK należy do czołówki banków uniwersalnych w Polsce. Jego akcje są notowane na warszawskiej GPW. Głównym akcjonariuszem BZ WBK jest hiszpański Santander.
(ISBnews)