"Podliczyliśmy wstępnie nasze plany inwestycyjne związane z rozbudową infrastruktury transportowej w Polsce do roku 2030. One dotyczą wszystkich branż transportowych - dróg, kolei, żeglugi śródlądowej, transportu morskiego i lotniczego. Plany opiewają na 142 mld euro, czyli ok. 600 mld złotych" - powiedział Kwieciński.

Dodał, że 200 mld złotych może zostać przeznaczone na program Mieszkanie Plus.

Rządowe cele dynamiki PKB i inwestycji w 2018 r. "bez wątpliwości" do osiągnięcia

Nie ma wątpliwości, że dynamiki inwestycji i PKB w 2018 r. osiągną zakładane przez rząd cele - powiedział na konferencji w Bukowinie Jerzy Kwieciński, minister inwestycji i rozwoju.

"Mamy plan, dość konserwatywny, jeśli chodzi o wzrost inwestycji, jak i gospodarczy. Nie ma wątpliwości, że osiągniemy cele na ten rok" - powiedział Kwieciński.

Ustawa budżetowa zakłada, że w 2018 r. PKB Polski wzrośnie o 3,8 proc., a inwestycje o 7,6 proc.

>>> Czytaj też: Emilewicz o grancie dla JP Morgan: "Nie przekroczy znacząco 20 mln zł"