Natomiast rośnie liczba punktowych ocen kredytowych, o które zwracają się banki. W styczniu Biuro Informacji Kredytowej przekazało bankom 599,4 tys. ocen punktowych klientów indywidualnych, czyli o 26,8 proc. więcej niż rok wcześniej.

W 2008 roku BIK przekazało bankom 19,9 mln raportów, czyli o 31,9 proc. więcej niż w 2007 roku oraz 6,61 mln ocen punktowych klientów indywidualnych, czyli o 26,7 proc. więcej niż rok wcześniej.

Oceny punktowe, czyli scoringowe, są nadawane osobom fizycznym w celu oceny ich ryzyka kredytowego.

Biuro Informacji Kredytowej gromadzi, przetwarza i dystrybuuje dane, w formie raportów kredytowych, o historii kredytowej klientów indywidualnych banków.