Nowe tramwaje to element unijnego projektu modernizacji infrastruktury tramwajowej w Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii. Składające się z trzech części (etapów) przedsięwzięcie szacowane jest na ok. 885 mln zł kosztów kwalifikowanych netto (ok. 1,088 mld zł brutto; przy ok. 562 mln zł unijnego dofinansowania). Zakłada remonty ok. 100 km torowisk, budowę ponad 20 km nowych linii i zakup 45 tramwajów.

Kupując nowe wozy spółka ogłosiła dwa postępowania. Większe z nich dotyczy zakupu 27 nowych przegubowych tramwajów jednokierunkowych, wieloczłonowych, niskopodłogowych (co najmniej 60 proc. niskiej podłogi) o długości ok. 25 m oraz 8 podobnych wozów o długości ok. 32 m. W przetargu tym Tramwaje zastrzegły prawo opcji zamówienia do pięciu kolejnych tramwajów 25-metrowych.

Oferty w tym przetargu złożyły: konsorcjum Stadler-Solaris oraz spółka Pesa. Opiewały one odpowiednio na: 227,8 mln zł netto oraz 221 mln zł netto (dla zamówienia podstawowego). Budżet zamówienia podstawowego Tramwaje określiły na 213,3 mln zł netto.

Za kryteria oceny TŚ wyznaczyły cenę w 80 proc., a także rozwiązania techniczne (konstrukcje układu hamulcowego, kół i pantografu) oraz długość niskiej podłogi przedziału pasażerskiego – po 10 proc. Oferty zostały otwarte na początku października ub. roku.

Z opublikowanej teraz informacji o wyborze najkorzystniejszej oferty wynika, że złożyła ją bydgoska Pesa (producent ten dostarczył już w poprzednich latach do TŚ 30 pojazdów typu 2012N – z rodziny Pesa Twist). Oferta konsorcjum Stadler-Solaris została odrzucona.

W mniejszym z dwóch postępowań – dotyczącym zakupu 10 nowych tramwajów jednoczłonowych (8 jednokierunkowych i 2 dwukierunkowych), częściowo niskopodłogowych (co najmniej 20 proc. niskiej podłogi), o długości powyżej 13,5 m - TŚ jeszcze w grudniu ub. roku wybrały ofertę firmy Modertrans (za 28,7 mln zł netto). Umowa została podpisana 8 marca br.

Drugą ofertę w tym przetargu złożył H.Cegielski (36,6 mln zł netto – przy większym udziale niskiej podłogi). Prawo opcji w tym postępowaniu obejmuje do pięciu kolejnych tramwajów jednoczłonowych, jednokierunkowych.

Projekt pn. "Zintegrowany projekt modernizacji i rozwoju infrastruktury tramwajowej w Aglomeracji Śląsko-Zagłębiowskiej wraz z zakupem taboru tramwajowego" ma zostać zrealizowany przy wsparciu środków Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020.

Zakup 45 nowych tramwajów przewidziano w I etapie tego przedsięwzięcia. Ujęto w nim również dwa zadania związane z budową nowych linii (ul. Grundmanna w Katowicach i przedłużenie linii na Zagórzu w Sosnowcu), 24 zadania związane z modernizacją istniejącej infrastruktury (kilka z nich jest już w toku) i zakup pojazdów specjalistycznych.

Maksymalny koszt całkowity tego etapu wyliczono na 766,8 mln zł brutto, w tym koszt kwalifikowany, czyli prac mogących zawierać się w unijnym projekcie, na 623,6 mln zł netto. Zapewnione już unijne dofinansowanie (umowę podpisano 11 grudnia ub. roku) to 393,3 mln zł, czyli ok. 63 proc. kosztu kwalifikowanego.

Etap drugi projektu Tramwajów Śląskich, również już dofinansowany, to jedno zadanie budowy nowej linii (połączenie do Placu Wolskiego w Bytomiu) i 12 zadań związanych z modernizacją istniejącej infrastruktury. Ostatnim etapem ma być budowa nowej linii tramwajowej do południowych dzielnic Katowic (umowa na dofinansowanie spodziewana jest w IV kw.).

Tramwaje Śląskie są jednym z największych operatorów sieci tramwajowych w Polsce. Spółka obsługuje 28 linii w 12 miastach. Łączna długość torowisk ciągnących się od Zabrza na Górnym Śląsku po Dąbrowę Górniczą w Zagłębiu Dąbrowskim to ponad 340 km toru pojedynczego (w tym niespełna 30 km w zajezdniach). Codziennie w dni robocze na trasy wyjeżdża ok. 200 wozów.(PAP)

autor: Mateusz Babak

edytor: Jacek Ensztein