W zeszłym roku Asseco Slovakia przeznaczyło na dywidendę większość zysku wypracowanego w 2007 r. (167,18 mln SKK z 192,44 mln SKK zysku). Wcześniej przedstawiciele spółki deklarowali, że zarząd zaproponuje wypłatę dywidendy za 2008 r. na poziomie minimum 40% osiągniętego zysku netto.

Narastająco w I-III kw. 2008 roku grupa Asseco Slovakia miała 251,52 mln SKK zysku wobec 145,87 mln SKK zysku rok wcześniej przy obrotach odpowiednio 2909,78 mln SKK wobec 1291,67 mln SKK.

W ujęciu jednostkowym, narastająco w I-III kw. 2008 roku spółka miała 286,96 mln SKK zysku netto wobec 145,79 mln SKK zysku rok wcześniej.