Fitch potwierdził ratingi Energi na poziomie BBBWarszawa, 21.03.2018 (ISBnews) - Fitch Ratings potwierdził długookresowy rating Energi w walucie zagranicznej i lokalnej na poziomie BBB z perspektywą stabilną oraz ocenę na poziomie BBB dla wyemitowanych przez spółkę zależną Energa Finance AB (publ) obligacji, a także ocenę na poziomie BB+ dla wyemitowanych przez Energę obligacji hybrydowych, podała spółka.

"Utrzymanie ratingu agencja uzasadnia dominującym udziałem linii biznesowej dystrybucja w łącznych, planowanych nakładach inwestycyjnych oraz w EBITDA grupy, co ogranicza ryzyko biznesowe i zapewnia przewidywalność przepływów środków pieniężnych w porównaniu z wytwarzaniem konwencjonalnym. Jednocześnie agencja uwzględnia w ocenie ryzyko biznesowe, związane z projektem Elektrownia Ostrołęka C. Fitch wskazuje, iż ryzyko to jest ograniczane poprzez m.in. partnerstwo strategiczne przy realizacji projektu, udział dodatkowych inwestorów w jego finansowaniu oraz wprowadzenie rynku mocy w Polsce" - czytamy w komunikacie.

Fitch w swoim raporcie ocenia także, że zadłużenie Energi znajduje się na umiarkowanym poziomie ze wskaźnikiem dźwigni finansowej netto opartej na przepływach środków z działalności operacyjnej (FFO) na poziomie 1,7 dla 2017 roku.

"Wskaźnik ten zwiększy się według agencji w latach 2018-2022 do poziomu 3, zachowując tym samym pewien margines względem maksymalnego dopuszczalnego przy ratingu BBB poziomu 3,5" - czytamy także.

"To kolejny, po pozytywnych rekomendacjach analityków i dobrych rocznych wynikach finansowych, sygnał dla rynku, że jesteśmy firmą skutecznie realizującą założone cele" - powiedziała p.o. prezesa Energa Alicja Barbara Klimiuk, cytowana w osobnym komunikacie.

Według Jacka Kościelniaka, wiceprezesa ds. finansowych w spółce, wypracowana wiarygodność ułatwia Enerdze pozyskiwanie atrakcyjnego finansowania i realizację strategicznych projektów.

"Strategia grupy na lata 2016-2025 zakłada łączną wartość planowanych nakładów inwestycyjnych na poziomie ponad 20 mld zł. Zgodnie z założeniami, większość nakładów zostanie poniesionych w Linii Biznesowej Dystrybucji na budowę wartości regulacyjnej aktywów oraz dotrzymanie wymogów jakościowych pracy OSD. W Segmencie Wytwarzania realizowane będą inwestycje związane z modernizacją aktywów oraz budową nowych mocy. Pozostałe nakłady inwestycyjne przeznaczone zostaną m.in. na działalność Linii Biznesowej Sprzedaży związaną z obsługą klientów oraz rozwojem nowych obszarów aktywności biznesowej" - czytamy także.

Grupa Energa jest trzecim największym operatorem systemu dystrybucyjnego w zakresie dostarczanej energii i trzecim największym sprzedawcą energii elektrycznej do odbiorców końcowych. Całkowita zainstalowana moc wytwórcza w elektrowniach grupy wynosi ok. 1,34 GW.

(ISBnews)