Zysk netto Benefit System wzrósł r: r do 88,1 mln zł w 2017 r.Warszawa, 22.03.2018 (ISBnews) - Benefit System odnotował 88,1 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w 2017 r. wobec 80,52 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Zysk operacyjny wyniósł 121,41 mln zł wobec 93,18 mln zł zysku rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 964,79 mln zł w 2017 r. wobec 743,82 mln zł rok wcześniej.

"2017 był kolejnym dobrym rokiem dla Grupy Benefit Systems. Karty MultiSport, nasz najważniejszy produkt, są doceniane przez coraz większą grupę Użytkowników. Liczba kart w Polsce wzrosła o 121 tys. do poziomu 865,5 tys., a za granicą podwoiła się z poziomu 61 tys. do 131 tys. Łącznie osiągnęliśmy zatem poziom niemal miliona kart MultiSport" - napisał zarząd w liście do akcjonariuszy.

Na koniec 2017 roku Grupa Benefit Systems posiadała udziały w 149 obiektach w Polsce, z czego bezpośrednio zarządzała 78 klubami. Do tej liczby należy też dodać 10 obiektów w Czechach i 2 w Bułgarii.

"Niezależnie od inwestycji bezpośrednich w kluby, Benefit Systems stawia jednak przede wszystkim na dobrą współpracę z partnerami zewnętrznymi - właścicielami obiektów sportowych, których jest prawie 4 000 (w tym 2 500 klubów fitness). […] W ramach pożyczek w roku 2017 wsparliśmy partnerów kwotą 20 mln zł. Program ten będzie kontynuowany także w latach następnych" - podał też zarząd.

W ujęciu jednostkowym zysk netto w 2017 r. wyniósł 57,16 mln zł wobec 63,29 mln zł zysku rok wcześniej.

Grupa kapitałowa Benefit Systems jest dostawcą rozwiązań w obszarze pozapłacowych świadczeń pracowniczych w zakresie m.in. kart sportowych oraz kultury i rozrywki (Program Kinowy, MultiTeatr). Od kwietnia 2011 roku spółka jest notowana na parkiecie głównym GPW.

(ISBnews)