Nie chciał ujawnić, czy chodzi o pierwszą, czy drugą połowę roku. "Proces ten będzie prowadzony pod naszym specjalnym nadzorem. Musimy bardzo poważnie i z rozwagą negocjować umowy prywatyzacyjne. Nie chcemy działać pod presją czasu, żeby nie ułatwiać inwestorom negocjowania z nami warunków umowy prywatyzacyjnej" - podkreślił.

Szef resortu skarbu nie chciał zdradzić, jaką kwotę Skarb Państwa chce pozyskać ze sprzedaży akcji GPW. "Chcemy uzyskać jak najwyższą kwotę, ale jaką, to trudno powiedzieć. Dopiero w procesie prywatyzacyjnym będziemy wiedzieli, jakie będą oferty" - powiedział.

Zapewnił, że prywatyzacja GPW będzie odbywać się w sposób transparentny.

"Jest wielu inwestorów, którzy ubiegają się o naszą giełdę. Dla nas najważniejsza będzie z jednej strony proponowana cena, ale także warunki pozacenowe - co inwestor zaproponuje warszawskiej GPW, jak będzie ją wzmacniał, jak będzie budował ważną i silną instytucję finansową w tej części Europy. Ponadto jak zabezpieczy autonomię tej instytucji i jakie akwizycje zamierza poprzez warszawską GPW uczynić w Europie Środkowo-Wschodniej" - powiedział Grad.

Zapewnił, że wielu inwestorów branżowych, czyli światowe giełdy, jest zainteresowanych udziałem w prywatyzacji GPW. "My stwarzamy tylko warunki do rywalizacji różnym instytucjom i funduszom inwestycyjnym" - zaznaczył.

Pod koniec stycznia Grad poinformował, że w pierwszej dekadzie kwietnia możliwe jest porozumienie z rządem Kataru, umożliwiające udział katarskich inwestorów w prywatyzacji m.in. GPW.

Grad zapowiedział, że inwestorzy katarscy przygotowują się do złożenia propozycji prywatyzacji GPW. "Jestem przekonany, że taka oferta ze strony funduszy (katarskich - PAP) razem z jednym z inwestorów branżowych zostanie na giełdzie złożona" - mówił wówczas minister.

Wiceminister skarbu Michał Chyczewski powiedział w poniedziałek w rozmowie z PAP, że MSP skieruje zaproszenie do udziału w prywatyzacji do czterech podmiotów. Chodzi o wiodące giełdy europejskie i amerykańskie: London Stock Exchange, Deutsche Boerse, Nasdaq OMX oraz NYSE Euronext.

Strategia prywatyzacji GPW zakłada, że MSP zaprosi inwestorów branżowych do składania ofert na kupno do 73,82 proc. akcji GPW samodzielnie lub w konsorcjum z inwestorem finansowym.

MSP zastrzega możliwość sprzedaży inwestorowi branżowemu lub konsorcjum pakietu akcji mniejszego niż 73,82 proc., jednak powyżej 51 proc. akcji GPW. MSP zastrzega sobie również możliwość sprzedaży do 22,82 proc. akcji członkom giełdy (lokalnym i zdalnym), którzy zostaną zaproszeni do złożenia oferty na od 0,5 do 10 proc. akcji przez jeden podmiot.

W wyniku transakcji MSP zachowa udział w akcjonariacie GPW na poziomie 25 proc. plus 1 akcja. Zakończenie prywatyzacji jest planowane w perspektywie 2-3 lat.