Wartość wskaźnika koniunktury w przemyśle przetwórczym w styczniu 2009 roku zmniejszyła się o 8 punktów, do poziomu -32 punktów.

"Spadek wartości wskaźnika jest o 5 punktów mniejszy niż w grudniu 2008. Większe pogorszenie koniunktury odnotowano w sektorze prywatnym. Odnotowane w badaniu styczniowym spadki produkcji i portfela zamówień są mniejsze niż przed miesiącem" - napisano w komentarzu.

"Utrzymują się jednak pesymistyczne nastroje przedsiębiorców. Ponad 75 procent badanych przedsiębiorstw informuje o pogarszaniu się ogólnej kondycji gospodarki polskiej. Przedsiębiorstwa przewidują niewielki wzrost portfela zamówień i poziomu produkcji w nadchodzących miesiącach" - napisano.

Z badań wynika, że największym ograniczeniem działalności gospodarczej jest niedostateczny popyt zarówno krajowy, jak i zagraniczny.

"Przedsiębiorstwa informują także o narastających problemach z utrzymaniem płynności finansowej i pogarszającej się dostępności kredytu. Maleją natomiast problemy ze znalezieniem wykwalifikowanej siły roboczej" - napisano w raporcie.