Oczekiwano 55,5 pkt., wobec 55,3 pkt. na koniec lutego.

Wartość indeksu PMI powyżej 50 punktów oznacza ożywienie w sektorze. (PAP Biznes)