Akcjonariusze Elektrobudowy zdecydują o 8 zł dywidendy na akcję 26 IV



Warszawa, 29.03.2018 (ISBnews) - Akcjonariusze Elektrobudowy zdecydują na walnym zgromadzeniu zwołanym na 26 kwietnia o wypłacie dywidendy w wysokości 8 zł na jedną akcję, wynika z projektów uchwał na walne.

"Zwyczajne walne zgromadzenie Elektrobudowa, postanawia wypracowany zysk netto spółki za okres od 1.01.2017 roku do 31.12.2017 roku
w kwocie 52 030 262,67 zł podzielić w następujący sposób:
- na dywidendę przeznaczyć 37 980 864 zł tj. po 8 zł na jedną akcję;
- na kapitał zapasowy przeznaczyć kwotę 14049398,67 zł" - czytamy w projekcie uchwały.


Elektrobudowa świadczy kompleksowe usługi budowlano-montażowe realizując inwestycje związane z przemysłem energetycznym, petrochemicznym, wydobywczym oraz budownictwem obiektów użyteczności publicznej w systemie pod klucz. Spółka jest notowana na GPW od 1996 r.

(ISBnews)