Łączna wartość obrotu akcjami na głównym rynku GPW w marcu 2018 roku wyniosła 19 mld zł, czyli o 24,3 proc. mniej niż w analogicznym okresie rok wcześniej - poinformowała giełda w komunikacie.

Wartość obrotu akcjami w ramach arkusza zleceń spadła w marcu o 25,3 proc. rdr do 18,4 mld zł, a średnia dzienna wartość obrotu akcjami w ramach arkusza zleceń sięgnęła 874,3 mln zł, o 18,2 proc. mniej niż rok wcześniej. W marcu 2018 r. na GPW odbyło się 21 sesji giełdowych, o 2 mniej niż rok wcześniej.

Na rynku NewConnect łączna wartość obrotu akcjami spadła o 29,9 proc. rdr., do 118,9 mln zł. W ramach arkusza zleceń wartość obrotu akcjami na rynku alternatywnym GPW wyniosła 104,5 mln zł, co oznacza spadek o 30,2 proc. rdr.

Łączny wolumen obrotu instrumentami pochodnymi wyniósł w marcu 1 mln szt., o 0,2 proc. więcej niż przed rokiem. Wolumen obrotu kontraktami terminowymi na indeksy wyniósł 607,1 tys. szt., co oznacza spadek o 10 proc. rdr.

Wartość notowanych na rynku Catalyst emisji obligacji nieskarbowych wyniosła 75,6 mld zł na koniec marca wobec 60,5 mld zł w analogicznym okresie 2017 r. Wartość obrotu obligacjami nieskarbowymi na Catalyst w ramach arkusza zleceń wzrosła w marcu o 26 proc. rdr do 261 mln zł.

Łączna wartość obrotu obligacjami na TBSP sięgnęła w marcu 50 mld zł i była o 8,4 proc. niższa niż przed rokiem.

Łączny wolumen obrotu energią elektryczną na rynkach spot i terminowym wyniósł 20,5 TWh, co oznacza wzrost o 164,4 proc. rdr.

Łączny wolumen obrotu gazem ziemnym na rynku spot sięgnął 9,4 TWh, o 28,1 proc. mniej niż rok wcześniej. Na rynku terminowym wolumen obrotu wzrósł o 1,2 proc. do 5,2 TWh.

Wolumen obrotu prawami majątkowymi wynikającymi ze świadectw pochodzenia, z wyłączeniem praw ze świadectw związanych z efektywnością energetyczną ("białe certyfikaty"), na rynkach spot i terminowym wyniósł 6,9 TWh, co oznacza spadek o 14,4 proc. rdr. Wolumen obrotu prawami majątkowymi wynikającymi ze świadectw pochodzenia związanych z efektywnością energetyczną ("białe certyfikaty") sięgnął 26,2 ktoe i był o 79,4 proc. wyższy niż rok wcześniej.

>>> Czytaj też: Repolonizacja nie przyniosła pożądanych skutków. Z powodu... giełdy