Dodała, że oferta firmy wynosi prawie 295,5 mln zł. Zadeklarowany czas zrealizowania inwestycji to 34 miesiące.

Rarus zaznaczyła, że jeśli nie będzie odwołań od wyników przetargów i będzie pozytywny wynik kontroli uprzedniej prezesa Urzędu Zamówień Publicznych, wówczas podpisana zostanie umowa.

„Odcinek S19 od węzła Nisko Południe (bez węzła) do węzła Podgórze (bez węzła) będzie realizowany w systemie +projektuj i buduj+. Zadaniem wykonawcy będzie m.in. zaprojektowanie odcinka, wybudowanie drogi wraz z obiektami inżynierskimi i towarzyszącą infrastrukturą oraz uzyskanie decyzji o pozwoleniu na użytkowanie” – podkreśliła.

Okresy zimowe (tj. od 15 grudnia do 15 marca) będą wliczane tylko do czasu objętego projektowaniem. Do czasu realizacji robót przerwy zimowe nie będą wliczane.

Odcinek S19 Nisko Południe – Podgórze ma ok. 11,5 km długości, jest częścią dużego przetargu na zaprojektowanie i budowę drogi ekspresowej S19 na odcinku Nisko-Sokołów Małopolski. Ten 30-kilometrowy odcinek został podzielony na trzy zadania realizacyjne. Zadanie A Nisko Południe – Podgórze; zadanie B Podgórze – Kamień, zadanie C Kamień - Sokołów Małopolski Północ.

Rarus zaznaczyła, że czwartkowy wybór najkorzystniejszej oferty na zadanie A oznacza, iż znamy już wykonawców wszystkich trzech odcinków S19. Przypomniała, że dla zadania B wyboru dokonano pod koniec marca i jest to firma Budimex. Natomiast zadanie C zrealizuje Mostostal Warszawa i Acciona Construccion.

„Dzisiejszy wybór oznacza również, że znamy wykonawców wszystkich odcinków drogi ekspresowej S19 na Podkarpaciu. Zarówno tych, dla których opracowana będzie Koncepcja Programowa, jak i tych, które po podpisaniu umów wejdą w fazę realizacji w systemie +projektuj i buduj+. Łącznie jest to 139,3 km” – podkreśliła rzeczniczka rzeszowskiego oddziału GDDKiA.

Podkarpacki fragment drogi ekspresowej S19 będzie częścią szlaku Via Carpatia. Idea utworzenia szlaku została zapoczątkowana w 2006 r. w Łańcucie przez ministrów Litwy, Polski, Słowacji i Węgier pod patronatem prezydenta Lecha Kaczyńskiego.

Docelowo Via Carpatia połączy kraje Bałtyckie z resztą Unii Europejskiej oraz jej wschodnimi sąsiadami. Ma docierać m.in. do rumuńskiego portu w Konstancy nad Morzem Czarnym oraz greckich Salonik nad Morzem Egejskim.

Cały jej przebieg w naszym kraju ma zapewnione finansowanie. Rządowy Program Budowy Dróg Krajowych na lata 2014-2023 (z perspektywą do 2025 r.), wskazuje budowę szlaku jako główny priorytet inwestycyjny.

Na Podkarpaciu w kierowcy korzystają już z ponad 30 kilometrów drogi S19. W opracowaniu Koncepcji Programowej jest niemal 67 km S19. Natomiast w przetargu w trybie "projektuj i buduj" jest ponad 54 km tej trasy. Z kolei w przetargu na opracowanie Koncepcji Programowej jest ponad 18 - kilometrowy odcinek S19.

Wojciech Huk

>>> Polecamy: Via Baltica i trasa z Lublina do Rzeszowa. W 2018 ma ruszyć 440 km nowych tras