Z komunikatu NBP o stanie oficjalnych aktywów rezerwowych wynika także, że stan rezerw wyrażony w dolarach wzrósł o 3,4 mld dol., do 119,5 mld dol.

Narodowy Bank Polski przypomina w komunikacie, że zarządza rezerwami dewizowymi, dbając o maksymalizowanie ich zyskowności, jednak priorytetem jest ich bezpieczeństwo i zachowanie niezbędnego poziomu płynności.

"NBP inwestuje rezerwy w typowe instrumenty stosowane przez banki centralne. Większość w rządowe papiery wartościowe, część w papiery emitowane przez instytucje międzynarodowe oraz agencje rządowe. Niewielka kwota jest utrzymywana w formie lokat w bankach o wysokiej ocenie wiarygodności oraz w złocie" - głosi komunikat. (PAP)

autor: Piotr Śmiłowicz