GPW podejmie działania w celu wykluczenia Hawe z obrotu w ciągu 6 mies. od 6 IIWarszawa, 09.04.2018 (ISBnews) - Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie (GPW) poinformowała Hawe, że z upływem 6 miesięcy od uprawomocnienia się postanowienia sądu z 6 lutego o oddaleniu wniosków wierzycieli spółki o ogłoszenie jej upadłości, podejmie czynności w celu wycofania akcji Hawe z obrotu na rynku regulowanym, podało Hawe.

"Zarząd Hawe spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie, przekazuje do wiadomości publicznej, że w dniu 6 kwietnia 2018 r. otrzymał od Giełdy Papierów Wartościowych S.A. w Warszawie, informację, iż GPW z upływem 6 miesięcy od dnia uprawomocnienia się, które nastąpiło z dniem wydania postanowienia Sądu Okręgowego w Warszawie XXIII Wydział Gospodarczy Odwoławczy z dnia 6 lutego 2018 r. o oddaleniu na podstawie art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe, wniosków wierzycieli spółki Hawe S.A. z siedzibą w Warszawie o ogłoszenie upadłości spółki (sygn. Akt XXIII Gz 1281/17), podejmie czynności mające na celu zrealizowanie dyspozycji normy przewidzianej w art. 91 ust. 10 Ustawy o ofercie publicznej (…) tj. wycofanie akcji Hawe S.A. z obrotu na rynku regulowanym, o ile do dnia upływu ww. wskazanego terminu - 6 miesięcy, nie zostaną wydane inne postanowienia właściwego sądu mogące mieć wpływ na ewentualne odstąpienie od realizacji tych czynności" - czytamy w komunikacie.

Grupa kapitałowa Hawe świadczy kompleksowe usługi operatorskie na bazie posiadanej infrastruktury światłowodowej oraz usługi projektowe i budowlane dla branży telekomunikacyjnej, elektroenergetycznej i samorządów terytorialnych. Jest notowana na warszawskiej giełdzie od 2007 roku.

(ISBnews)