Alumetal

Alumetal odnotował 70,69 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w 2017 r. wobec 89,94 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.  >>>

Alumetal planuje ok. 40 mln zł nakładów inwestycyjnych w 2018 r., poinformował dyrektor finansowy Przemysław Grzybek. >>>>   

Alumetal zakłada utrzymanie dobrej koniunktury na rynku, co powinno przełożyć sie na realizację celów programu motywacyjnego na 2018 r., poinformował prezes Szymon Adamczyk. >>>>  

Alumetal ocenia, że zakład na Węgrzech może osiągnąć 100% wykorzystania linii produkcyjnych w tym roku, poinformował prezes Szymon Adamczyk. >>>> 

Polimex-Mostostal

Polimex-Mostostal zakończył dodatkowe analizy związane z wykazywanym w skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym poziomem wartości firmy z konsolidacji alokowanej do segmentu operacyjnego energetyka. Wyniki dodatkowych testów wskazują na utratę wartości firmy w wysokości ok. 191,5 mln zł. W związku z powyższym stosowny odpis aktualizacyjny wartości firmy zostanie uwzględniony w skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym za 2017 r., podała spółka. >>>> 

>>> Zobacz też rekomendacje   

Bank BGŻ BNP Paribas 

Grupa BNP Paribas wspólnie z Bankiem BGŻ BNP Paribas (BNPP) zawarły umowę nabycia części działalności Raiffeisen Bank Polska (RBPL). Nabywana część działalności obejmuje podstawową działalność bankową RBPL z wyłączeniem portfela kredytów hipotecznych oraz kilku innych aktywów, podał BGŻ BNP Paribas. Cena nabycia wynosi 3,25 mld zł. >>>>   

Komisja Nadzoru Finansowego (KNF) jednogłośnie wyraziła zgodę na powołanie Przemysława Gdańskiego na stanowisko prezesa BGŻ BNP Paribas, podała KNF. >>>> 

ZPC Otmuchów

Zakłady Przemysłu Cukierniczego Otmuchów (ZPC Otmuchów) odnotowały 5,47 mln zł skonsolidowanej straty netto z działalności kontynuowanej w 2017 r. wobec 36,1 mln zł straty rok wcześniej, podała spółka w raporcie. >>>>  

Zakłady Przemysłu Cukierniczego Otmuchów (ZPC Otmuchów) planują nakłady inwestycyjne w wysokości ok. 15 mln zł w 2018 r., podała spółka. >>>> 

ZCh Police 

Grupa Azoty Zakłady Chemiczne Police zawarła umowę z Office Chérifien des Phosphates dotyczącą zakupu fosforytów pochodzenia marokańskiego o wartości 350 mln zł, podała spółka. >>>>  

Pekao

Rada nadzorcza Pekao Banku Hipotecznego odwołała Tomasza Mozera z funkcji prezesa oraz powołała do składu zarządu Tomasza Mikodę i Pawła Opolskiego, podał bank. Tomasz Mikoda obejmie funkcję prezesa po uzyskaniu zgody Komisji Nadzoru Finansowego (KNF). >>> 

Wojas

Przychody ze sprzedaży Grupy Wojas wyniosły 17,67 mln zł w marcu br. i były niższe o 3% r/r, poinformowała spółka. >>>>  

Bowim 

Ambicją Bowimu jest poprawa wyniku w 2018 roku i dalsze realizowanie przedstawionej w zeszłym roku strategii, poinformował wiceprezes Jacek Rożek. >>>>  

Polnord

Sprzedaż Polnordu, według danych ważonych udziałem w poszczególnych spółkach grupy, wyniosła 298 lokali w I kw. 2018 r. wobec 335 lokali zakontraktowanych w pierwszych trzech miesiącach 2017 r., podała spółka. W wyniku za I kw. br. rozpoznane zostaną natomiast szacunkowo 323 lokale, co stanowi ok. 3-krotny wzrost w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego (108). >>>>  

ABC Data 

Szacunkowe skonsolidowane przychody ze sprzedaży grupy kapitałowej ABC Data wyniosły 357 mln zł w marcu 2018 r., podała spółka. >>>>   

Murapol

Murapol odnotował 120,16 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w 2017 r. wobec 126,68 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. >>>> 

Murapol podpisał 926 umów sprzedaży mieszkań w I kw. br. wobec 814 w analogicznym okresie ubiegłego roku, czyli o ok. 14% więcej r/r. Liczba zakontraktowanych lokali w ciągu pierwszych trzech miesięcy 2018 r. jest najlepszym wynikiem za I kwartał w całej dotychczasowej historii Murapolu, podkreśliła spółka i podtrzymała plan sprzedaży 4 tys. mieszkań w całym roku. >>>>  

iFun4All

iFun4All planuje premierę gry "Ritual" na drugą połowę 2018 r., podała spółka. >>>> 

iFun4all planuje debiut gry "Serial Cleaner" na platformie Nintendo Switch w Japonii w II kw. br. i zastanawia się także nad wejściem do Chin, poinformował prezes Marcina Mielcarek. >>>>  

Marvipol  

Zarząd British Automotive Holding rekomenduje wypłatę dywidendy w wysokości 38,2 mln zł (0,92 zł na akcję), poinformowała spółka. Oznacza to, że przeznaczone na nią będzie 80% wypracowanego zeszłorocznego wyniku z działalności kontynuowanej, a stopa dywidendy przy cenie z dzisiejszego zamknięcia wyniesie prawie 10%. Walne zgromadzenie, które ma podjąć decyzje m.in. w sprawie dywidendy, zwołano na 8 maja br. >>>>  

Trakcji PRKiI

Konsorcjum z AB Kauno Tiltai, spółką zależną Trakcji PRKiI, podpisało z AB Litgrid umowę na "Zamówienie dotyczące zaprojektowania i wykonywania robót budowlanych - optymalizacja energetycznej sieci przesyłowej w północno-wschodniej Litwie i jej przygotowanie do funkcjonowania synchronicznego sieci przesyłowej w Europie kontynentalnej (zamówienie nr 189494)", podała Trakcja. Na AB Kauno Tiltai przypada 71,43 mln zł wynagrodzenia. >>>>   

11 bit studios

11 bit studios ustalił globalną datę premiery gry "Moonlighter" w wersji na komputery PC oraz konsole Xbox One i PS4 na 29 maja 2018 r., poinformowała spółka, która jest wydawcą gry. Producentem "Moonlightera" jest hiszpańskie studio Digital Sun. >>>> 

Arctic Paper

Arctic Paper liczy, że dzięki wypracowaniu stabilnej rentowności będzie mógł wypłacać dywidendę w kolejnych latach, poinformował prezes Per Skoglund. >>>> 

Arctic Paper spodziewa się, że przyrost w segmencie premium i marek własnych w każdym roku będzie wynosił około 2% tj. 14 tys. ton, poinformował prezes Per Skoglund. >>>> 

Nakłady inwestycyjne Arctic Paper wzrosną w 2018 i 2019 roku wobec poziomu z ub.r. z uwagi na inwestycje w Kostrzyniu oraz realizację inwestycji w elektrownię wodną w Munkedal, poinformował prezes Per Skoglund. >>>> 

Wszystkie sygnały wskazują na dalszy wzrost cen celulozy, które pozostają wyzwaniem w działalności Arctic Paper, poinformował prezes Per Skoglund. >>>>  

Ten Square Games

Komisja Nadzoru Finansowego (KNF) zatwierdziła prospekt emisyjny Ten Square Games w związku z planowaną ofertą publiczną. Spółka ubiega się o wprowadzenie akcji do obrotu na głównym rynku GPW i planuje debiut jeszcze w maju, podał Ten Square Games. Spółka planuje publikację prospektu dziś. >>>>  

Oferta publiczna ponad 2 mln akcji spółki Ten Square Games o szacowanej wartości ponad 98 mln zł rozpoczęła się dziś publikacją prospektu. Cena maksymalna dla jednej akcji wyznaczona została na poziomie 48 zł. >>>> 

Polski Bank Komórek Macierzystych

Polski Bank Komórek Macierzystych (PBKM) prowadzi analizy kilku nowych rynków w Europie Zachodniej, a także 10 rynków poza Europą i do końca roku zdecyduje, czy będzie prowadzić tam działalność. PBKM nie wyklucza akwizycji również poza Europą. W tym roku spółka oczekuje wzrostu przychodów z terapii komórkowych na poziomie 20-30%, zaś w biznesie bankowania krwi jest na dobrej drodze do osiągnięcia celu 200 tys. próbek zbankowanych w segmencie B2C w 2020 r., poinformował prezes Jakub Baran. >>>>  

Kruk

Wartość nominalna wierzytelności nabytych przez grupę Kruk wyniosła 600 mln zł w I kw. br., co oznacza spadek o 84% w skali roku, zaś nakłady inwestycyjne wyniosły 125 mln zł i były niższe o 41% r/r, podał Kruk. >>>> 

Solar Company

Solar Company osiągnęło skonsolidowane nieaudytowane przychody ze sprzedaży w wysokości 8,8 mln zł w marcu br., podała spółka. Spółka podała wcześniej, że w maercu 2017 r. jej skonsolidowane przychody sięgnęły 9,7 mln zł. >>>> 

Idea Bank

Komisja Nadzoru Finansowego (KNF) jednogłośnie wyraziła zgodę na powołanie Tobiasza Burego na stanowisko prezesa Idea Banku, podała KNF. >>>>  

GLG Pharma

GLG Pharma otrzymała pozytywną opinię Komisji Bioetycznej dotyczącą przeprowadzenia I/II fazy badania klinicznego nad GLG-801 w projekcie TNBC, podała spółka. Opinia ta jest niezbędna do rozpoczęcia badania klinicznego z udziałem pacjentów. >>>>  

Dom Development

Rada nadzorcza Dom Development powołała na członka zarządu Mikołaja Konopkę, z dniem 10 kwietnia 2018 r., podała spółka. >>>>  

PCC Rokita

Zarząd PCC Rokita podjął uchwałę w sprawie emisji obligacji niezabezpieczonych serii EF emitowanych w ramach V programu emisji obligacji, poinformowała spółka. Łączna wartość nominalna obligacji serii EF wyniesie 20 mln zł. >>>>