Akcjonariusze OEX zdecydują 14 V o prywatnej emisji akcji wartych max. 20 mln zł


Warszawa, 11.04.2018 (ISBnews) - Akcjonariusze OEX zdecydują 14 maja o przeprowadzeniu subskrypcji prywatnej, obejmującej nie więcej niż 1 101 445 akcji zwykłych na okaziciela serii D. Z emisji spółka chce pozyskać do 20 mln zł, które przeznaczy głównie na inwestycje w dalszy rozwój segmentów back office i obsługi klienta oraz e-biznes, podał OEX. Spółka nie wyklucza akwizycji, głównie pod kątem technologii, które uzupełnią jej kompetencje w obszarze cyfryzacji.
"Uważamy, że najkorzystniejszym dla spółki sposobem przeprowadzenia podwyższenia kapitału zakładowego jest subskrypcja prywatna z wyłączeniem prawa poboru. Formuła ta pozwala na znaczące przyspieszenie i uproszczenie procesu podwyższenia kapitału i minimalizację związanych z tym kosztów. Jednocześnie zakładamy istotny udział w emisji naszych obecnych akcjonariuszy, którym zapewniamy preferencje w przydziale akcji. Mamy też oczywiście nadzieję na pozyskanie nowych akcjonariuszy, których przyciągnie strategia dalszej budowy wartości Grupy OEX" - powiedział prezes Jerzy Motz, cytowany w komunikacie.
Z projektów uchwał na nadzwyczajne walne, zaplanowane na 14 maja wynika, że zarząd zaoferuje akcje serii D każdemu z akcjonariuszy spółki, który będzie posiadać akcje w liczbie reprezentującej więcej niż 0,5% kapitału zakładowego spółki, zarejestruje te akcje na NWZ, na którym podjęta zostanie uchwała w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego i który weźmie udział w procesie budowy księgi popytu oraz zadeklaruje zamiar objęcia akcji po cenie nie niższej niż ustalona przez zarząd cena emisyjna.
"W przypadku, gdyby obecni uprawnieni akcjonariusze nie objęli wszystkich oferowanych akcji serii D, zarząd skieruje oferty objęcia tych akcji również do innych podmiotów. Cena emisyjna akcji serii D zostanie określona na podstawie budowy księgi popytu" - czytamy w komunikacie.
OEX oczekuje, że pozyska z emisji ok. 20 mln zł, zaś środki pozyskane z emisji spółka planuje przeznaczyć przede wszystkim na inwestycje w dalszy rozwój segmentów back office i obsługi klienta oraz e-biznes, zarówno poprzez wsparcie ich organicznego rozwoju, m.in. poprzez zasilenie kapitału obrotowego, jak i ewentualne akwizycje.
"Analizujemy możliwości potencjalnych akwizycji głównie pod kątem technologii, które uzupełnią nasze kompetencje w obszarze cyfryzacji" - powiedział Motz.
Grupa OEX to jeden z wiodących na polskim rynku podmiotów na rynku outsourcingu sprzedaży. Posiada w swojej ofercie pełną gamę usług związanych ze sprzedażą w kanale tradycyjnym i e-commerce, jak również ich integracją i obsługą w modelu wielokanałowym. Grupa jest notowana na GPW od 2005 r. (początkowo jako Tell).
(ISBnews)