Projekt „Nowy wymiar studiowania w WSPiA” będzie realizowany przez cztery lata, do 2021 r. Otrzymał dofinansowanie z unijnego programu POWER 2014-2020, w ramach konkursu Zintegrowane Programy Uczelni.

Jak poinformował rzecznik uczelni Przemysław Pawlak dzięki projektowi uczelnia zrealizuje łącznie 11 różnych zadań.

„Ich celem jest rozwój innowacyjnych rozwiązań dydaktycznych, unowocześnienie i upraktycznienie studiów oraz wyposażenie studenta w nowe kwalifikacje i doświadczenie zawodowe przygotowujące do wejścia na rynek pracy” – wyjaśnił Pawlak.

Jednym z zadań realizowanych przez uczelnię w ramach projektu będzie rozwój innowacyjnych form kształcenia i sprawdzania wiedzy, czyli systemu EDR-SBS.

Jak wymieniał rektor uczelni prof. Jerzy Posłuszny, unijne dofinansowanie pozwoli na przygotowanie nowoczesnej sali, w której studenci zdają egzaminy w ramach systemu SBS. "Przygotujemy także najnowocześniejsze rozwiązania pozwalające weryfikować wiedzę i kompetencje studentów. Nowe funkcjonalności zyska także Edukator (EDR), w którym studenci mają do dyspozycji materiały do nauki danego przedmiotu. Zbudujemy nowoczesną infrastrukturę teleinformatyczną do prowadzenia e-wykładów i zakupimy najnowsze oprogramowanie do zarządzania biblioteką uczelnianą” – wyjaśnił rektor.

Zauważył jednocześnie, że każdy element „składowy” projektu jest ważny i kluczowy dla rozwoju studentów i pracowników.

Podkreślił, że w najbliższym czasie uczelnia przede wszystkim zwiększy ilość praktycznych zajęć i dostosuje programy kształcenia do potrzeb rynku pracy na studiach I i II stopnia na kierunkach „bezpieczeństwo wewnętrzne” i "administracja/zarządzanie”.

W związku z tym w programach znajdzie się jeszcze więcej konwersatoriów, ćwiczeń, warsztatów, pracowni praktycznych i zajęć w ramach działających na uczelni Klinik: Przedsiębiorczości, Administracji i Bezpieczeństwa prowadzonych przez doświadczonych praktyków.

Realizacja projektu przewiduje także możliwość uczestniczenia studentów, w ramach Bonu Edukacji Dodatkowej (BED), w warsztatach z: E-administracji, Rachunkowości, finansów i systemu podatkowego oraz Cyberbezpieczeństwa.

Dodatkowo uczelnia kupi nowoczesne pomoce dydaktyczne do praktycznej nauki różnych przedmiotów. Będą to m.in. gry edukacyjne z zakresu administracji, zarządzania i biznesu, interaktywny symulator zagrożeń internetowych pozwalający na kreowanie zagrożeń w internecie, gry decyzyjne dotyczące procedur postępowania organów i służb w sytuacjach kryzysowych.

Z projektu skorzystają także pracownicy administracji WSPiA Rzeszowskiej Szkoły Wyższej, którzy będą mogli brać udział w specjalistycznych szkoleniach.

Pawlak zauważył, projekt WSPiA Rzeszowskiej Szkoły Wyższej „Nowy wymiar studiowania w WSPiA”, który otrzymał prawie 8 mln zł przyznane przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju (agencja wykonawcza ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego), znalazł się w czołówce listy 100 projektów z całej polski, które otrzymały dofinansowanie.

Przypomniał też, że jest to jeden z 17 realizowanych przez uczelnię projektów, skierowanych zarówno do studentów, jak i wykładowców, pracowników administracji oraz uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych. Projekty te obejmują podnoszenie kompetencji, płatne staże dla studentów oraz rozwój infrastruktury uczelni. Łącznie do 2022 r. na różne działania WSPiA otrzyma ponad 22 mln zł. (PAP)

autor: Agnieszka Pipała