W styczniu 2008 r. ZUS przekazał do funduszy 1662,9 mln zł w gotówce i obligacjach, z czego 1504,09 mln zł w gotówce.

W całym 2008 roku ZUS przekazał do funduszy 20505,26 mln zł w gotówce i w obligacjach.

ZUS nadal przekazuje OFE bieżące składki, natomiast zaległości były regulowane poprzez emitowane przez Ministerstwo Finansów obligacje, zgodnie z ustawą o spłacie zadłużenia wobec funduszy emerytalnych. Od początku 2009 r. proces przekazywania obligacji został zakończony.