Za nowelizacją - bez poprawek - opowiedziało się 78 senatorów, nikt nie był przeciw, ani nie wstrzymał się od głosu. Teraz ustawa trafi do prezydenta.

Propozycje zmian przygotowała w październiku zeszłego roku sejmowa komisja do spraw petycji. Podczas prac legislacyjnych pozytywnie ocenili je przedstawiciele sejmowych klubów. Zmianę poparł także resort sprawiedliwości.

Modyfikacja zawarta w noweli odnosi się do zapisu mówiącego o prowadzeniu "zakładu opieki zdrowotnej" bez wymaganego wpisu do rejestru lub ewidencji, za co grozi kara aresztu, ograniczenia wolności albo grzywny. Według resortu sprawiedliwości przepis ten w części dotyczącej prowadzenia zakładu opieki zdrowotnej bez wymaganego wpisu do rejestru został wprowadzony już w latach 90., a ten akt prawny – chodzi konkretnie o ustawę o zakładach opieki zdrowotnej – został uchylony w 2011 r.

Według MS, wraz z wprowadzeniem tej ustawy nie zmieniono przepisu Kodeksu wykroczeń, co - jak ocenia resort - "postawiło poza zakresem normowania tego przepisu osoby, które prowadzą działalność leczniczą w formie innej niż samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej". Stąd, jak ocenia resort, jest potrzeba dopracowania tego przepisu, tak żeby cały system był spójny.

Po zmianie przepis ten otrzyma brzmienie: "Kto wykonuje działalność leczniczą lub prowadzi zakład leczniczy dla zwierząt bez wymaganego wpisu do rejestru lub ewidencji podlega karze aresztu, ograniczenia wolności albo grzywny".

Kolejna ze zmian modyfikuje zapis odnoszący się do przepisów o wykroczeniach przeciwko mieniu, który określa, że przepisów tych nie stosuje się, jeżeli przedmiotem czynu jest broń, amunicja, materiały lub przyrządy wybuchowe. W takiej sytuacji sprawca popełnia bowiem przestępstwo. Modyfikacja polega na uporządkowaniu odesłań do poszczególnych artykułów kodeksu.

Zmiana miałaby wejść w życie po upływie 14 dni od jej ogłoszenia. (PAP)

autor: Wiktoria Nicałek