O pomyśle stworzenia takiej strefy Pawlak rozmawiał w czwartek w Warszawie z ministrem handlu i przemysłu Egiptu Raszidem Mohammedem Raszidem.

"Mówiliśmy o sprawach dotyczących współpracy w zakresie możliwości rozwinięcia w Egipcie polskiej strefy ekonomicznej. Wydaje się, że to byłby dobry mechanizm, który sprzyjałby współpracy gospodarczej między Polską a Egiptem" - powiedział Pawlak na konferencji.

Jak podkreślił egipski minister, w początkowej fazie projektu należy określić, które firmy byłyby zainteresowane inwestowaniem w takiej strefie.

"Rozmawialiśmy o "warsztacie", który byłby początkiem naszej współpracy w celu stworzenia polsko-egipskiej specjalnej strefy ekonomicznej. "Warsztat" ten pozwoliłby zidentyfikować zarówno firmy, jak i sektory, które byłyby zainteresowane współpracą" - zaznaczył.

Raszid powiedział, że podczas spotkania omówiono również propozycję stworzenia w Polsce "centrum technicznego dla żywności". Pomysł miałby być zrealizowany przy współudziale polskiego ministerstwa rolnictwa. Jak ocenił, centrum to pomogłoby przemysłowi spożywczemu obydwu krajów w lepszym zharmonizowaniu norm i pozwoleń dotyczących handlu żywnością. W efekcie umożliwiłoby to szybszą i większą wymianę pomiędzy krajami.

Egipski minister dodał, że na spotkaniu rozmawiano również o wspólnych projektach energetycznych. Jak poinformował, dotyczyłyby one "w szczególności zwiększania możliwości wykorzystania energii, powiększania jej efektywności, a także zmniejszania wpływu energetyki na środowisko".

Jak podkreślił Pawlak, Egipt jest ważnym partnerem dla Polski. "W ostatnim czasie współpraca handlowa (...) rozwija się bardzo dynamicznie" - ocenił.

"Liczę na to, że nasze wspólne działania przyczynią się do nawiązania nowych kontaktów pomiędzy firmami i do rozwoju bezpośredniej kooperacji, bo to jest bardzo ważne, szczególnie w czasach kryzysu" - zaznaczył wicepremier.

Minister Raszid również ma nadzieję, że stosunki gospodarcze pomiędzy Polską a Egiptem będą się dalej rozwijać. "Wierzymy w ogromny potencjał rozwoju stosunków gospodarczych pomiędzy obydwoma krajami. Dla egipskich przedsiębiorstw Polska jest nie tylko cennym partnerem, ale również bardzo silnym ośrodkiem, który "promieniujeę na cały region, bardzo ciekawym i dynamicznie się rozwijającym" - powiedział.

Jak wynika z informacji Ministerstwa Gospodarki, po 11 miesiącach ubiegłego roku wartość polsko-egipskich obrotów handlowych wyniosła 267 mln USD. W opinii Raszida Mohammeda Raszida, za 2-3 lata obroty handlowe między Polską a Egiptem mogą osiągnąć 1 mld USD.