Capex Grupy Azoty sięgnął 1,02 mld zł w 2017 r., dług netto: EBITDA: ok. 0,3xWarszawa, 19.04.2018 (ISBnews) - Łączne nakłady inwestycyjne Grupy Azoty wyniosły 1 023 mln zł w 2017 r., podała spółka. Wskaźnik długu netto do EBITDA wyniósł ok. 0,3x.

"Łączne nakłady inwestycyjne Grupy Azoty w 2017 roku wyniosły 1 023 mln zł i zostały sfinansowane ze środków własnych oraz pakietu korporacyjnych umów kredytowych (podlegających redystrybucji w ramach spółek z Grupy Azoty), a uzupełniająco z pożyczek z NFOŚiGW i WFOŚiGW, leasingu oraz dotacji" - czytamy w raporcie.

Nakłady inwestycyjne Grupy Azoty w 2017 roku przedstawiały się następująco:

* Jednostka dominująca 215 051 tys. zł

* Grupa kapitałowa Grupy Azoty Kędzierzyn 130 106 tys. zł

* Grupa kapitałowa Grupy Azoty Police 227 544 tys. zł

* Grupa kapitałowa Grupy Azoty Puławy 382 220 tys. zł

* Grupa Azoty Siarkopol 26 861 tys. zł

* Grupa Azoty PKCh Sp. z o.o. 7 252 tys. zł

* Grupa Azoty Koltar Sp. z o.o. 15 190 tys. zł

* Grupa Azoty ATT Polymers GmbH 19 098 tys. zł, podano także.

"Struktura nakładów inwestycyjnych jednostki dominującej w 2017 roku przedstawia się następująco:

* Inwestycje związane z rozwojem biznesu 151 669 tys. zł

* Inwestycje związane z utrzymaniem biznesu 21 182 tys. zł

* Inwestycje mandatowe 11 189 tys. zł

* Zakupy gotowych dóbr 20 484 tys. zł

* Pozostałe (komponenty, remonty znaczące, inne) 10 527 tys. zł" - czytamy dalej.

"Grupa konsekwentnie realizuje program inwestycyjny, nakłady na który w ub. roku po raz kolejny przekroczyły 1 mld zł. Na uwagę zasługuje bardzo bezpieczny poziom zadłużenia ze wskaźnikiem dług netto/ EBITDA na poziomie ok. 0,3, pozwalający realizować działania rozwojowe i zachować wysokie ratingi kredytowe wśród instytucji finansowych" - napisał prezes Wojciech Wardacki w liście dołączonym do raportu.

Grupa Azoty zajmuje drugą pozycję w UE w produkcji nawozów azotowych i wieloskładnikowych, a takie produkty jak melamina, kaprolaktam, poliamid, alkohole OXO czy biel tytanowa mają również silną pozycję w sektorze chemicznym znajdując swoje zastosowanie w wielu gałęziach przemysłu. Jej skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 9,62 mld zł w 2017 r.

(ISBnews)