Warszawa, 26.04.2018 (ISBnews) - Dom Development będzie stopniowo wprowadzał do budowy inwestycje realizowane własnymi siłami, które docelowo będą uzupełniać dotychczasowy model współpracy z zewnętrznymi generalnymi wykonawcami, podała spółka. W tym celu zarejestrowano spółkę zależną Dom Development Construction.
"W I kwartale 2018 roku zarząd Dom Development S.A. podjął decyzję o dywersyfikacji sposobu realizacji inwestycji przez spółkę. Dotychczas projekty Dom Development S.A. były budowane przez zewnętrznych generalnych wykonawców. Spółka zamierza skorzystać z wiedzy i doświadczenia Euro Styl S.A., trójmiejskiego dewelopera przejętego w czerwcu 2017 roku, który za pośrednictwem własnej spółki wykonawczej od lat z powodzeniem buduje swoje inwestycje. Dom Development S.A. będzie stopniowo wprowadzał do budowy inwestycje realizowane własnymi siłami, które docelowo będą uzupełniać dotychczasowy model współpracy z zewnętrznymi generalnymi wykonawcami" - czytamy w raporcie.
"W tym celu, w dniu 13 marca 2018 r. utworzona została spółka zależna Dom Development Construction sp. z o.o., w której Dom Development S.A. objął 100% udziałów" - podano dalej.
Kapitał zakładowy spółki w wysokości 100 tys. zł został w całości opłacony. Do dnia 31 marca 2018 r. spółka nie rozpoczęła działalności operacyjnej. Spółka ta została zarejestrowana w KRS 11 kwietnia 2018 r.
"Zdaniem zarządu, taka zmiana sposobu realizacji inwestycji pozwoli na utrzymanie dotychczasowej efektywności działalności spółki" - podsumowano.
Dom Development - jeden z największych deweloperów mieszkaniowych w Polsce - jest notowany na warszawskiej giełdzie od 2006 roku.
(ISBnews)