Na sobotniej konferencji prasowej zorganizowanej w Sulęcinie minister odpowiadał na pytania dziennikarzy o sposoby przeciwdziałania bezrobociu.

"Najlepszym sposobem, by zachować miejsca pracy jest utrzymanie koniunktury na obecnym poziomie, wzmacnianie krajowego popytu i utrzymanie inwestycji" - powiedział Pawlak.

Namawiał również Polaków do kupowania towarów wyprodukowanych w naszym kraju. "To najlepszy sposób, by utrzymać miejsca pracy w naszym kraju. Mamy szeroką gamę towarów, które po osłabieniu złotówki będą jeszcze tańsze" - powiedział.

Dodał też, że jego resort pomaga przedsiębiorcom, wprowadzając system poręczeń i zwiększając możliwość pozyskania środków unijnych na szkolenia pracowników.

Obecna na konferencji minister pracy i polityki społecznej Jolanta Fedak mówiła o działaniach swojego resortu, które mają przeciwdziałać bezrobociu. Przypomniała o ubiegłorocznej nowelizacji ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy.

"Dzięki niej wspieramy zatrudnienie zwłaszcza najsłabszych grup na rynku pracy, osób, które są w wieku około emerytalnym czy wracają do pracy po urlopach macierzyńskich. Bezpośrednio wspieramy też przedsiębiorców w opłacaniu kosztów pracy" - wyjaśniła.