AC SA miało 10,39 mln zł zysku netto, 12,68 mln zł EBIT w I kw. 2018 r.Warszawa, 08.05.2018 (ISBnews) - AC SA odnotowało 10,39 mln zł jednostkowego zysku netto w I kw. 2018 r. wobec 8,95 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Zysk operacyjny wyniósł 12,68 mln zł wobec 11,32 mln zł zysku rok wcześniej.

Przychody ze sprzedaży sięgnęły 59,06 mln zł w I kw. 2018 r. wobec 52,59 mln zł rok wcześniej.

"W I kwartale 2018 roku spółka osiągnęła rekordową wartość sprzedaży i zysku netto. [...] Sprzedaż ta została osiągnięta na konkurencyjnym rynku, przy rosnących poziomach ceny ropy naftowej i paliw konwencjonalnych, mających przełożenie na atrakcyjną na większości rynków sprzedażowych relację autogazu do paliw konwencjonalnych, co sprzyjało popytowi na wyroby autogazowe spółki. Na działalność spółki korzystny wpływ wywiera również akcentowany coraz mocniej ekologiczny aspekt napędzania samochodów gazem CNG i LPG" – czytamy w raporcie.

W I kw. 2018 r. sprzedaż do odbiorców polskich stanowiła 38% w strukturze sprzedaży, przy 4,7-proc. dynamice wzrostu.

Działalność AC SA opiera się przede wszystkim na sprzedaży samochodowych instalacji gazowych. Akcje spółki są notowane na GPW od 2011 roku.

(ISBnews)