ZUE złożyło najkorzystniejszą ofertę w przetargu w Poznaniu o wart. 82,6 mln złWarszawa, 08.05.2018 (ISBnews) - ZUE złożyło najkorzystniejszą ofertę w przetargu w Poznaniu na II odcinek przebudowy trasy tramwajowej od os. Lecha do ronda Żegrze, poinformowała spółka. Wartość oferty wyniosła 82,6 mln zł netto.

"Wartość netto złożonej przez spółkę oferty: 82,6 mln zł. Wartość brutto złożonej przez spółkę oferty: 101,5 mln zł. Termin realizacji zadania zgodnie ze złożoną ofertą to 14 miesięcy" - czytamy w komunikacie.

Kryteria oceny ofert stanowią: cena - waga: 60%, okres rękojmi - waga: 34%, skrócenie terminów wykonania zamówienia - waga: 2%, doświadczenie kierownika budowy– waga: 2%. płatności do podwykonawców – waga: 2%, podano także.

Spółka podała, że oferta złożona przez spółkę jest najkorzystniejsza po uwzględnieniu wszystkich kryteriów.

Głównym przedmiotem działalności grupy kapitałowej ZUE jest projektowanie oraz realizacja, w formule generalnego wykonawstwa, kompleksowych usług budowy i modernizacji linii tramwajowych oraz kolejowych, wraz z infrastrukturą towarzyszącą. Spółka jest notowana na GPW od 2010 r. W 2017 r. miała 465 mln zł skonsolidowanych przychodów.

(ISBnews)