Zysk netto UniCredit to 1,11 mld euro, aktywa 824 mld euro w I kw. 2018 r.


Warszawa, 10.05.2018 (ISBnews) - UniCredit odnotował 1 112 mln euro skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. 2018 r. wobec 907 mln euro zysku rok wcześniej, podał bank w raporcie.
Wynik z tytułu odsetek wyniósł 2 636 mln euro wobec 2 660 mln euro rok wcześniej. Wynik z tytułu prowizji i opłat sięgnął 1750 mln euro wobec 1703 mln euro rok wcześniej.
Aktywa razem banku wyniosły 823,98 mld euro na koniec I kw. 2018 r. wobec 881,09 mld euro na koniec I kw. 2017.
UniCredit jest jedną z największych grup bankowych w Europie, działającą w 50 krajach na świecie, w tym w blisko 20 europejskich. Jest notowany na warszawskiej giełdzie od 2007 roku.

(ISBnews)