O pieniądze mogą się starać władze samorządowe. Są dostępne w ramach naboru uzupełniającego tegorocznej edycji programu Senior Plus. Ministerstwo rodziny przypomina, że program Senior Plus jest realizowany w latach 2015-2020. Jest skierowany do nieaktywnych zawodowo osób w wieku 60+. Celem programu jest pomoc osobom starszym, przede wszystkim poprzez zwiększenie ich aktywnego uczestnictwa w życiu społecznym. Służyć temu mają Dzienne Domy Senior Plus i Kluby Senior Plus.

Osoby starsze przebywające w Dziennych Domach otrzymują m.in. pomoc w czynnościach dnia codziennego, prowadzi się tam terapię ruchową i kulturalno-społeczną. Zapewniony jest również ciepły posiłek. W Klubach Senior Plus motywuje się do samopomocy i wolontariatu w środowisku zamieszkania.

W tym roku w wyniku naboru podstawowego i uzupełniającego "do samorządów trafi w sumie ponad 61 mln zł, w tym przeszło 45,89 mln zł na utworzenie nowych placówek Senior+ i ponad 15,1 mln zł na zapewnienie funkcjonowania istniejących już dziennych domów i klubów +Senior Plus+" – informuje MRPiPS.

Zgodnie z zapowiedziami ministerstwa dzięki tym pieniądzom ma powstać 287 kolejnych placówek Senior Plus (90 dziennych domów i 197 klubów), a 230 już istniejących (156 domów dziennych i 74 klubów), zapewniających 5951 miejsc, otrzyma dofinansowanie na zapewnienie bieżącego funkcjonowania.

Jednostki samorządu terytorialnego mogą składać wnioski o pieniądze z programu Senior Plus do 14 czerwca.

autor: Wojciech Kamiński