Warszawa, 15.05.2018 (ISBnews) - Play Communications liczy, że wkrótce osiągnie poprawę na poziomie skorygowanej EBITDA w ujęciu r/r, poinformował prezes Jorgen Bang-Jensen.
"Nie podajemy dokładnie, w którym kwartale spodziewamy się progresu skorygowanej EBITDA w ujęciu r/r, ale liczymy, że wkrótce doczekamy się odbicia tego wskaźnika. Warto pamiętać, że patrzymy na rozwój Play przede wszystkim długoterminowo" - powiedział Bang-Jensen podczas spotkania z dziennikarzami.
Skorygowana EBITDA w okresie I kw. 2018 r. wyniosła 518,4 mln zł wobec 564,2 mln zł zysku rok wcześniej.
Wśród czynników, które przyczyniły się do regresu r/r skorygowanej EBITDA w I kwartale wymienił m.in. wyjątkowo dobre I półrocze 2017 po którym nastąpił wpływ wprowadzenia Roam-Like-At-Home, odczuwany również w pierwszym trzech miesiącach tego roku. Ponadto Bang-Jensena oczekuje spadku kosztów roamingu krajowego od 2019, których wysoki poziom odbił się na skoryg. EBITDA na początku roku.
Play odnotował spadek sprzedaży telefonów w I kwartale, co prezes operatora ocenił jako "prawdopodobnie" efekt sezonowy. W jego ocenie, w ciągu roku rynek powinien ponownie przyspieszyć w tym segmencie.
Prezes powtórzył także, że celem spółki pozostaje utrzymanie stabilnej rentowności skorygowanej EBITDA w bieżącym roku przy jednocyfrowym wzroście przychodów na średnim poziomie.
Tymczasem wskaźnik lewaru utrzymał się na poziomie 3,0x skorygowanego wskaźnika EBITDA za okres ostatnich dwunastu miesięcy ze względu na fakt, że wysokie generowanie gotówki zostało przeznaczone na spłatę zadłużenia.
Dzieki dalszej rozbudowie sieci 4G LTE na dzien 31 marca 2018 r. zasięg zwiększył się do 93,8% populacji (+1,5 pkt proc. r/r), natomiast zasięg sieci 4G LTE Ultra zwiększył się do 82,6% populacji (+3,2 pkt proc. r/r). Na dalszy rozwój sieci na terenie całego kraju operator przeznaczył nakłady gotówkowe na poziomie 181 mln zł w I kwartale, co jest zgodne z wytycznymi.
Play Communications jest właścicielem 100% udziałów w P4 (Play), która jest operatorem telefonii komórkowej Play. Spółka zadebiutowała na GPW w lipcu 2017 r.
(ISBnews)