"Po rozpatrzeniu wniosku spółki Kopex S.A. o zawieszenie obrotu akcjami tej spółki, oznaczonymi kodem 'PLKOPEX00018', zarząd giełdy postanawia zawiesić obrót tymi akcjami na Głównym Rynku GPW - w okresie od dnia 17 maja 2018 r. do dnia 29 maja 2018 r. (włącznie)" - czytamy w uchwale.

Złożenie wniosku o zawieszenie obrotu akcjami emitenta związane jest z koniecznością przeprowadzenia przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych operacji zamiany akcji Kopex S.A. na akcje Famur S.A. i wycofaniem części akcji spółki dzielonej z obrotu, w związku z podziałem spółki Kopex S.A. - na szczegółowych zasadach opisanych w planie podziału, podała wcześniej spółka.

W ub. tygodniu Famur podał, że Sąd Rejonowy Katowice - Wschód zarejestrował podwyższenie kapitału zakładowego Famuru oraz podział Kopeksu poprzez przeniesienie części jego majątku na Famur, co oznacza, że spełniono prawny wymóg integracji i zakończono proces integracji operacyjnej.

Podstawową działalnością Grupy Kopex jest produkcja maszyn i urządzeń oraz działalność handlowo-usługowa dla firm przemysłu wydobywczego na całym świecie.

(ISBnews)