Akcjonariusze FO Dębica zdecydują 14 VI o wypłacie 6,5 zł dywidendy na akcję


Warszawa, 16.05.2018 (ISBnews) - Akcjonariusze Firmy Oponiarskiej Dębica zdecydują o wypłacie dywidendy wysokości 89,72 mln zł, tj. 6,5 zł na akcję z zysku za 2017 rok, wynika z projektów uchwał na walne, zaplanowane na 14 czerwca.
"Walne zgromadzenie Firmy Oponiarskiej Dębica S.A. uchwala podział zysku spółki za 2017 r. w kwocie 119 574 129,27 zł w następujący sposób:
1. przeznaczyć sumę 89 717 875,00 zł na dywidendę dla akcjonariuszy w wysokości 6,50 zł na każdą akcję; ustalając dzień nabycia prawa do dywidendy z zysku za 2017 r. (dzień dywidendy) na dzień 14 września 2018 r. oraz dzień wypłaty dywidendy z zysku za 2017 r. na dzień 14 grudnia 2018 r., ze względu na sezonowy charakter biznesu spółki.
2. przeznaczyć sumę 29 856 254,27 zł na kapitał rezerwowy spółki"- czytamy w projekcie uchwały.
Kwota przeznaczona na kapitał rezerwowy spółki może zostać przeznaczona także do podziału miedzy akcjonariuszy w następnych latach obrotowych w tym w formie zaliczki lub zaliczek na poczet dywidendy, podano także.
FO Dębica odnotowała 119,57 mln zł jednostkowego zysku netto w 2017 r. wobec 64,75 mln zł zysku rok wcześniej.
Firma Oponiarska Dębica to wiodący polski producent opon do samochodów osobowych, dostawczych i ciężarowych. Od 1995 roku jej inwestorem strategicznym jest amerykański koncern The Goodyear Tire & Rubber Company, który poprzez Goodyear S.A. posiada ok. 81,35% kapitału zakładowego spółki. FO Dębica sprzedaje swoje produkty w Polsce i 60 krajach na sześciu kontynentach, m.in. w Wielkiej Brytanii, Niemczech, Francji, Hiszpanii, Włoszech, USA i Brazylii.
(ISBnews)