Porozumienie, będące następstwem podpisanego w sierpniu zeszłego roku listu intencyjnego, zostanie zawarte pomiędzy Politechniką Śląską, samorządem Gliwic, Katowicką Specjalną Strefą Ekonomiczną, Federacją Firm Lotniczych „Bielsko” (koordynatorem Śląskiego Klastra Lotniczego), Instytutem Lekkiej Inżynierii i Technologii Polimerowej Uniwersytetu Technicznego w Dreźnie, a także Uniwersytetem Technicznym Bergakademie Freiberg.

Zawarcie formalnego porozumienia między tymi instytucjami to ostatni etap na drodze do utworzenia centrum, którego siedziba będzie zlokalizowana w budynku biura gliwickiej podstrefy Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej. Współpraca przedstawicieli nauki, przemysłu i samorządu z Polski i Niemiec ma służyć rozwojowi nowoczesnych technologii projektowania konstrukcji lekkich, a także edukacji w tym zakresie.

Rektor Politechniki Śląskiej prof. Arkadiusz Mężyk ocenia, że utworzenie centrum to odpowiedź na oczekiwania nowoczesnego przemysłu w zakresie rozwoju innowacyjnych technologii materiałowych oraz szybkiej komercjalizacji wyników badań naukowych.

"Inżynieria materiałowa jest jednym z filarów rozwoju cywilizacyjnego. Chodzi przy tym zarówno o opracowywanie nowych materiałów, jak również ich zastosowanie w projektowaniu nowych systemów, by dążyć do zmniejszania masy konstrukcji przy jednoczesnym zwiększaniu ich wytrzymałości. Wymogi te spełniają właśnie lekkie konstrukcje hybrydowe, które z tego powodu są często stosowane w przemyśle zaawansowanych technologii, najczęściej w przemyśle samochodowym czy lotniczym" – wyjaśnił rektor.

Reklama

Gliwicka uczelnia od kilku lat prowadzi badania nad materiałami jednorodnymi oraz hybrydowymi i kompozytowymi, wykorzystywanymi do budowy konstrukcji lekkich. Utworzenie Polsko-Niemieckiego Centrum Hybrydowych Konstrukcji Lekkich i współpraca z partnerami ma zintensyfikować te działania.

Materiały hybrydowe i kompozytowe składają się z kilku różnych materiałów, często metalowych i niemetalowych - jedne są bardzo wytrzymałe, inne lekkie, należy więc je odpowiednio zestawić, by nowy materiał uzyskał obie te cechy. Takie konstrukcje stosuje się w zaawansowanym przemyśle, głównie samochodowym czy lotniczym.

Badaczom chodzi głównie o to, żeby zmniejszyć masę, utrzymując jednocześnie wysoką wytrzymałość. Przekonują, że tradycyjne materiały nie spełniają już w tym zakresie wymagań, stąd potrzebne są nowe, polegające na połączeniu różnych materiałów w taki sposób, żeby uzyskać efekt synergii, czyli efekt lepszy od zastosowania każdego z nich z osobna. Dzięki kompozytom hybrydowym, czyli wielomateriałowym, można otrzymać produkt wytrzymalszy, a przy tym lżejszy. Te dwa parametry - wytrzymałość i waga - liczą się np. w lotnictwie.

Eksperci podkreślają, że nowe materiały wciąż wymagają zaawansowanych badań, polegających m.in. na testowaniu zachowania materiału w różnych warunkach atmosferycznych i przy różnym obciążeniu. Istotna jest także kwestia opracowywania technologii wytwarzania tych materiałów, która pozwalałaby na jak najlepsze połączenie materiałów składowych. Tym m.in. mają zająć się naukowcy w ramach porozumienia, którego podpisanie zaplanowano na czwartek w Gliwicach.

Politechnika Śląska stara się tworzyć struktury, skupiające nie tylko uczelnie, ale również ośrodki otoczenia społeczno-gospodarczego. Oprócz porozumienia w sprawie utworzenia Polsko-Niemieckiego Centrum Hybrydowych Konstrukcji Lekkich, uczelnia powołała też - wraz z Katowicką Specjalną Strefą Ekonomiczną - Śląskie Centrum Kompetencji Przemysłu 4.0, które rozpoczęło już działalność w Gliwicach. Ma to być ośrodek wspierający przedsiębiorców we wdrażaniu i stosowaniu technologii przemysłu 4.0, a także zajmujący się promocją i edukacją w tym zakresie. Działanie takich centrów uwzględniają plany rządu związane m.in. z utworzeniem Fundacji Platforma Przemysłu Przyszłości.

Twórcy gliwickiego Centrum sformułowali katalog pożądanych kompetencji, jakie powinien posiadać inżynier odpowiadający potrzebom przemysłu 4.0. Następnie Politechnika przygotowała i zrealizowała autorski program szkoleniowy Inkubator Liderów Przemysłu 4.0 – będący odpowiedzią na zaproszenie Ministerstwa Rozwoju do opracowania koncepcji szkoleń dla Centrów Kompetencji Przemysłu 4.0. Łącznie pod kątem Śląskiego Centrum Kompetencji Przemysłu 4.0 przygotowano już 22 programy szkoleń - do prowadzenia wspólnie z firmami z KSSE. (PAP)

autorzy: Marek Błoński, Mateusz Babak