Warszawa, 17.05.2018 (ISBnews) - Zarząd Tarczyński podjął decyzję, iż nie będzie rekomendował walnemu zgromadzeniu wypłaty dywidendy za 2017 rok i całość zysku netto w wysokości 23,59 mln zł, przeznaczyć na kapitał zapasowy, poinformowała spółka.
"Zwyczajne Walne Zgromadzenie Tarczyński postanawia zysk netto spółki za 2017 rok w kwocie 23 591 094,53 zł, przeznaczyć w całości na kapitał zapasowy" - czytamy w komunikacie.
Tarczyński jest producentem wyrobów wędliniarskich w Polsce, oferującym produkty pod markami Tarczyński, Dobrosława oraz Starpeck. Grupa produkuje ok. 500 wyrobów mięsno-wędliniarskich. Strategicznym obszarem działalności jest segment produktów premium. Spółka zadebiutowała na rynku głównym warszawskiej giełdy w czerwcu 2013 r.
(ISBnews)