"Zwolnienia obejmą wyłącznie Segment Wyrobów Wyciskanych, który najbardziej odczuwa skutki kryzysu" - czytamy w komunikacie. Spółka podała, że rozpoczęła konsultacje z zakładowymi organizacjami związkowymi w powyższej sprawie.

W styczniu Grupa Kęty obniżyła prognozę zysku netto w 2008 r. do 65 mln zł z 85 mln zł poprzednio. Powodem jest poziom kursów walut, który różni się od zakładanego.

Narastająco w I-III kw. 2008 roku grupa miała 60,77 mln zł zysku wobec 70,48 mln zł zysku rok wcześniej przy obrotach odpowiednio 904,83 mln zł wobec 944,33 mln zł.