Warszawa, 18.05.2018 (ISBnews) - Seco/Warwick odnotował 3,84 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. 2018 r. wobec 0,41 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Zysk operacyjny wyniósł 4,7 mln zł wobec 1,28 mln zł straty rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 120,38 mln zł w I kw. 2018 r. wobec 127,13 mln zł rok wcześniej.
"Sprzedaż w I kwartale 2018 roku była o 5,3% niższa niż w pierwszym kwartale roku 2017 i wyniosła 120,4 mln zł. Największe wzrosty zarejestrowano w segmentach Pieców Topialnych (+43,6%), Pieców Atmosferowych (+49,1%) oraz Pieców Próżniowych (+12,6%). Spadek natomiast odnotowała sprzedaż segmentu części zamiennych i usług posprzedażnych – Aftersales (-8,1%) oraz segment Pieców Aluminium Proces (-59,1%, zwłaszcza w spółkach Seco/Warwick Corp. i Seco/Warwick S.A.)" - czytamy w komunikacie.
Sprzedaż grupy w I kwartale roku 2018 miała wyższą średnią marżę brutto (20,3%) niż w I kwartale 2017 (16%), spowodowaną przede wszystkim wyższą marżą segmentu Pieców Topialnych (16% vs 4% w I kw. 2017) oraz Atmosferowych (13% vs 3% w I kw. 2017), podano także.
W ujęciu jednostkowym zysk netto w okresie I kw. 2018 r. wyniósł 5,69 mln zł wobec 6,12 mln zł zysku rok wcześniej.

Seco/Warwick S.A. to jeden z największych na świecie producentów pieców do obróbki cieplnej metali. Do głównych rynków, w których działają odbiorcy jej produktów zaliczyć można przemysł motoryzacyjny, lotniczy, energetyczny, maszynowy, narzędziowy i metalurgię aluminium. Spółka od 2007 roku notowana jest na warszawskiej giełdzie.

(ISBnews)