– Zaproponowane rozwiązanie będzie bazowało na dyrektywie europejskiej MiFID – powiedział Waldemar Pawlak.

Dokument ten zabrania sprzedawania skomplikowanych produktów finansowych inwestorom o zbyt małej wiedzy nt. rynku – informuje „Rzeczpospolita”.

– Chodzi o to, by transakcje, które były zawarte z naruszeniem zasad określonych w tej dyrektywie, mogły być unieważnione – dodał wicepremier Pawlak.

Więcej w „Rzeczpospolitej”